Voetgangersoversteekplaats in Julianastraat Made

De gemeente maakt bekend dat er een voetgangersoversteekplaats zal worden aangelegd aan de Madese Julianastraat. Het zebrapad wordt aangelegd ter hoogte van de doorsteek naar de Kerkstraat. (naast De Korenbeurs)

Indien er geen bezwaren binnenkomen zal de witte markering op het wegdek worden aangebracht en de bijbehorende verkeersborden worden geplaatst.