Vooruitkijken: 45 jaar v.v. HZ’75, maar… Hoe begon het?

In deze onzekere weken worden allerlei activiteiten en evenementen jammer genoeg afgelast, maar we kunnen wel vooruitkijken naar bijvoorbeeld het jubileumweekend van V.V. HZ’75. De voetbalvereniging in Hooge Zwaluwe bestaat dit jaar namelijk 45 jaar en dat zullen zij (vooralsnog) vieren op 12, 13 en 14 juni 2020. Maar, hoe begon het eigenlijk allemaal? KijkopDrimmelen volgt HZ’75 op weg naar het jubileum en in dit artikel leest u de historie van de voetbalclub.

Voor het jubileumboek dat is uitgebracht ter ere van het 15-jarig bestaan, dook lid van het eerste uur Jan de Vries de geschiedenis in. Op 15 september 1975 ontving HZ’75 namelijk Koninklijke goedkeuring voor de oprichting van een nieuwe voetbalvereniging. Dat besluit vormde een afsluiting van een periode van maanden die vooraf ging aan die definitieve oprichting. Die periode begon in 1974, toen de gemeente bij de bevolking onderzocht of er behoefte was aan actieve sportfaciliteiten. Uit de resultaten bleek dat er in Hooge Zwaluwe een behoorlijke belangstelling bestond voor voetbal. Op een willekeurige vrijdagavond in maart 1975 in discobar De IJzeren Pot was die uitkomst het gesprek van de avond.

Overigens bleef het niet alleen bij praten. Frans Eestermans, Sjef Theuns en Frans Voncken vonden dat de daad bij het woord gevoegd moest worden. Ook Evert Vervelde en de heer Nelissen voegden zich bij de club en samen vormden zij het oprichtingscomité van de nieuwe Hooge Zwaluwse voetbalvereniging. Zij voerden oriënterende gesprekken met het gemeentebestuur, die toen nog bestond uit burgemeester De Vet en wethouders Proper en Schoones en plaatsten zij op 15 mei 1975 een oproep in een huis-aan-huis-folder aan belangstellenden om zich op te geven. De respons was enorm en op 11 juni 1975 kon in het gemeenschapshuis St. Willibrordus (waar later ontmoetingscentrum De Zonzeel is gebouwd) de oprichtingsvergadering worden gehouden. De presentatielijst van die vergadering werd getekend door 40 personen en tijdens die vergadering werd onder andere de naam van de vereniging gekozen: voetbalvereniging Hooge Zwaluwe, kortweg HZ’75 genoemd. Ook werd het eerste bestuur gekozen, waarbij de rol van voorzitter werd toegekend aan Bert van de Schoor, Frans Voncken secretaris werd, Martin Baselier de taak van penningmeester op zich nam, Frans Eestermans zich terreincommissaris mocht noemen, Sjef Theuns juniorencommissaris en Martin Jonkers pupillencommissaris werden en Ton Rovers de functie van wedstrijdsecretaris vervulde.

Op 3 juli 1975 ontving de club de officiële toelating door de Koninklijke Nederlandse Voetbal Bond (KNVB), nadat er een waarborgsom van 100 gulden was gestort. Ondanks de toelating, was de gemeente in eerste instantie nog voorzichtig in de medewerking, mede omdat de nieuwe vereniging niet de eerste voetbalvereniging in Hooge Zwaluwe was. Sinds de opheffing van de vorige voetbalvereniging, werd het gemeentelijke sportterrein aan de Stationsweg niet gebruikt voor sportfaciliteiten, maar voor het laten grazen van schapen. Tijdens de raadsvergadering van 11 augustus 1975 werd het voorstel ingebracht om het terrein aan de Stationsweg te verhuren aan de nieuwe vereniging HZ’75. Er werd in die vergadering zonder hoofdelijke stemming besloten om het terrein te verhuren met ingang van 30 augustus 1975, tot ‘voorlopig’ 1 juli 1986. De schapen moesten van het veld af en de gemeente maakte het terrein klaar voor gebruik en plaatste tevens een toegangshek aan de Stationsweg. Een accommodatie om om te kleden wilde de gemeente echter niet leveren, zij vonden dat HZ’75 daar zelf voor moest zorgen. Die accommodatie werd gevonden in Made, waar in de zomer van 1975 een aantal houten huizen werden afgebroken. Mede door een anonieme gift van 1000 gulden, kon de vereniging één van die huizen kopen, waarna deze afgebroken en herbouwd werd op het terrein in Hooge Zwaluwe.

Op 9 augustus 1975 werd de allereerste ledenvergadering gehouden. Volgens voorzitter Van de Schoor hadden zich toen al 125 leden aangemeld, was de kantine klaar voor gebruik en het veld speelrijp. Terreincommissaris Eestermans vulde wel aan dat er nog vrijwilligers nodig waren voor het aftimmeren van de kantine en het plaatsen van dug-outs. Ook het plaatsen van goede verlichting moest nog gebeuren. De gemeente zou namelijk zorgen voor een kabel en een paar tweedehands palen, HZ’75 moest zorgen voor armaturen en vier 1000 watts lampen. Tijdens de zomer van ’75 groeide het ledenaantal verder tot 134 in september van datzelfde jaar. Met ups en downs is het ledenaantal van HZ’75 anno 2020 tot ruim boven de 200 gestegen.

Op 12, 13 en 14 juni 2020 zal V.V. HZ’75 haar 45-jarig jubileum vieren met een feestweekend. Vrijdag 12 juni zal het weekend afgetrapt worden van Hit Zone ’75; een feestavond met de hits van 1975 tot nu. Van ABBA tot Queen en van Vader Abraham tot tot Tina Turner. Op zaterdag 13 juni zal er een jeugdtoernooi worden gespeeld samen met ouders, wordt er een boerenkindermiddag gehouden en staat er weer een feestavond op de planning. Zondag 14 juni wordt de dag gezamenlijk gestart met een dorpsontbijt en zal de strijd worden aangegaan met een zeskamp. Meer details over het programma volgen vanzelfsprekend nog, maar dat het een weekend wordt voor jong en oud, moge duidelijk zijn. U kunt zich aanmelden voor de Club van 45. Deze speciale club is in het leven geroepen voor iedereen die de vereniging een warm hart toedraagt. Als u zich bij de Club van 45 wilt voegen, doneert u eenmalig € 45,00 en wordt u als dank vermeld op het bord in de kantine van HZ’75. Wilt u zich aanmelden voor de Club van 45, stuur dan een mailtje naar jubileumhz@outlook.com. Ook kunt u een inschrijfformulier invullen die u aan de bar van de kantine kunt verkrijgen. Met uw donatie kan de commissie een spetterend weekend neerzetten.

Beelden bij dit artikel