Vraag een blijk van waardering aan voor uw mantelzorger

Ontvangt u langdurige en onbetaalde zorg van een familielid, vriend, buurvrouw of een ander persoon? Dan kunt u een blijk van waardering aanvragen voor uw mantelzorger ter hoogte van € 150,00. 

Wanneer u voldoet aan de volgende voorwaarden, komt u in aanmerking voor het aanvragen van een blijk van waardering:

  • U kunt één blijk van waardering per jaar weggeven;
  • De zorgbehoevende is een inwoner van de gemeente Drimmelen. De mantelzorger mag wel ergens anders wonen;
  • De zorgbehoevende ontvangt tenminste 8 uur per week en langer dan 3 maanden onbetaalde zorg van de mantelzorger. Het gaat dan om zorg waardoor de zorgbehoevende veelal niet zelfstandig meer zou kunnen wonen of professionele hulp in zou moeten schakelen wanneer de mantelzorger er niet zou zijn; 
  • De mantelzorger is geregistreerd bij het Steunpunt Mantelzorg Drimmelen;
  • De blijk van waardering wordt niet toegekend aan volwassen huisgenoten die gebruikelijke zorg
    verlenen zoals stofzuigen, afwassen, de was doen etc. 


U kunt een aanvraagformulier downloaden op http://www.swodrimmelen.nl of via mantelzorg@swodrimmelen.nl. U kunt ook een aanvraagformulier ophalen op het kantoor van SWO, Het Vierendeel 6 in Made, naast de prikpost. 

Zorg ervoor dat uw aanvraag vóór 1 december 2017 ingediend is.