Vraag nog vóór 1 december financiële ondersteuning aan


Maakt u extra kosten vanwege een chronische ziekte of handicap en heeft u een laag inkomen? Dan kunt u aanspraak maken op financiële ondersteuning van de gemeente.

Eerder kon dat via de landelijke regelingen Compensatie Eigen Risico (CER) en de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg). Maar deze zijn afgeschaft. In plaats daarvan biedt de gemeente sinds vorig jaar ondersteuning op maat met de regeling: ‘maatwerkvoorziening financiële tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten’.
Meer informatie vindt u op de pagina http://www.drimmelen.nl/wonen/financiele-tegemoetkoming-voor-chronisch-zieken-en-gehandicapten-meerkosten_43380/.  

U vindt hier ook het aanvraagformulier en de toelichting. Let op: lever alle gevraagde documenten aan bij de aanvraag, dat voorkomt vertraging. U kunt uw aanvraag nog indienen tot 1 december 2016.

Wanneer u in 2015 gebruik hebt gemaakt van deze regeling, hoeft u hiervoor geen nieuwe aanvraag te doen. U heeft hierover dan een bericht ontvangen.