Vrijwilligers gezocht – ook vrouwen – voor (o.a.) mannenkasten

Het
erf bij molen de Schuddebeurs in Lage Zwaluwe kreeg als eerste erf in
de gemeente een ‘scan’ om te kijken welke mogelijkheden er zijn om
het aantal diersoorten dat er woont te vergroten. De Madese
Natuurvrienden doen deze zogenaamde erfscans en geven daarbij tips en
adviezen. Ze werken hierbij samen met het Brabants Landschap.

Vleermuizenkast
Voor het
zogeheten Ervenplusproject konden inwoners uit het buitengebied zich
aanmelden voor een ‘groen’ advies op maat. De Madese Natuurvrienden
kijkt samen met het Brabants Landschap naar wat er past bij het erf.
Hoogstam fruitbomen of een beukhaag, een vleermuizenkast of juist een
‘mannenkast’ voor een steenuil. Van de scan wordt een rapportje
gemaakt en met instemming van de eigenaar wordt op een later tijdstip
de groene inrichting, zoals planten en nestkasten, geleverd. Ter
gelegenheid van de eerste erfscan was wethouder Jürgen Vissers komen
kijken hoe dit in zijn werk ging.

Waardevol

In de loop van de tijd is het aantal
soorten geleidelijk afgenomen, onder andere omdat het boerenland en
de erven steeds grootschaliger en ‘netter’ zijn geworden. Het doel
van het project Ervenplus is het verbeteren van het leefgebied van
erfbewonende soorten en erven opnieuw aantrekkelijk te maken voor de
steenuil, boerenzwaluw en huismus als iconen voor een hoge
biodiversiteit. Door het aanbrengen van beplanting, nestkasten en met
andere acties kunnen deze en andere soorten aangetrokken worden. De
gemeente Drimmelen en de provincie Noord-Brabant ondersteunen het
project met subsidie.

Meer weten of
meedoen?

Meer informatie
over het project is te vinden op de website
www.brabantslandschap.nl/ervenplus.
Brabants Landschap is steeds op zoek naar vrijwilligers die willen
helpen met het plaatsen en controleren van nestkasten. Interesse?
Stuur dan een mailtje naar
mjellema@brabantslandschap.nl

Beelden bij dit artikel