Vrijwilligers gezocht – ook vrouwen – voor (o.a.) mannenkasten

Het erf bij molen de Schuddebeurs in Lage Zwaluwe kreeg als eerste erf in de gemeente een ‘scan’ om te kijken welke mogelijkheden er zijn om het aantal diersoorten dat er woont te vergroten. De Madese Natuurvrienden doen deze zogenaamde erfscans en geven daarbij tips en adviezen. Ze werken hierbij samen met het Brabants Landschap.

Vleermuizenkast
Voor het zogeheten Ervenplusproject konden inwoners uit het buitengebied zich aanmelden voor een ‘groen’ advies op maat. De Madese Natuurvrienden kijkt samen met het Brabants Landschap naar wat er past bij het erf. Hoogstam fruitbomen of een beukhaag, een vleermuizenkast of juist een ‘mannenkast’ voor een steenuil. Van de scan wordt een rapportje gemaakt en met instemming van de eigenaar wordt op een later tijdstip de groene inrichting, zoals planten en nestkasten, geleverd. Ter gelegenheid van de eerste erfscan was wethouder Jürgen Vissers komen kijken hoe dit in zijn werk ging.

Waardevol

In de loop van de tijd is het aantal soorten geleidelijk afgenomen, onder andere omdat het boerenland en de erven steeds grootschaliger en ‘netter’ zijn geworden. Het doel van het project Ervenplus is het verbeteren van het leefgebied van erfbewonende soorten en erven opnieuw aantrekkelijk te maken voor de steenuil, boerenzwaluw en huismus als iconen voor een hoge biodiversiteit. Door het aanbrengen van beplanting, nestkasten en met andere acties kunnen deze en andere soorten aangetrokken worden. De gemeente Drimmelen en de provincie Noord-Brabant ondersteunen het project met subsidie.

Meer weten of meedoen?
Meer informatie over het project is te vinden op de website www.brabantslandschap.nl/ervenplus. Brabants Landschap is steeds op zoek naar vrijwilligers die willen helpen met het plaatsen en controleren van nestkasten. Interesse? Stuur dan een mailtje naar mjellema@brabantslandschap.nl

Beelden bij dit artikel