VVD, LHB, GD: ‘Maak Dorpsplein Terheijden autovrij’

Vorige week dienden VVD-Drimmelen, Lijst Harry Bakker en Groen Drimmelen een motie in tijdens de behandeling van de begroting voor 2019. In de motie dragen de drie partijen het college op om bij de uitvoering van de centrumroute in Terheijden, te werken naar een autovrij Dorpsplein.

Met de komst van een restaurant met terras op het plein, hebben de drie partijen een centraal plein voor ogen dat de functie van verblijfsrecreatie moet krijgen. In de motie staat dat er moet worden gezocht naar alternatieven voor parkeren. Alternatieven waarvoor zij genoeg mogelijkheden zien in de nabije omgeving. Het Dorpsplein zelf zou verder ingericht kunnen worden met bankjes voor bewoners en bezoekers van het verzorgingshuis en bijvoorbeeld een 'kiss-and-ride' strook waarvan ook hulpdiensten gebruik kunnen maken.

De motie werd aangenomen en zal worden uitgewerkt in de uitvoeringsplannen van het totale plan Centrumroute Terheijden.

(Jan van Vliet haalde een nat pak om voor ons foto's te maken vanmorgen. Vanmiddag hield hij het droog om dat nogmaals te doen, maar dan zónder de weekmarkt op het Dorpsplein)

Beelden bij dit artikel