Wagenberg ‘not amused’ over communicatie en laksheid gemeente

Wagenberg is boos, heel boos. De bijeenkomst gisterenavond van de Dorpsraad was eigenlijk niets meer dan melden dat alles zinloos en kansloos is. Het is dat de leden met hart voor Wagenberg niet van het kaliber zijn van het bijltje er écht bij neergooien, maar dat scheelt niet veel. In een laatste poging nodigden zij de drie coalitiepartijen uit om alle frustraties richting gemeente op tafel te gooien. Een greep daaruit: Het Van den Elsenplein werd opgeknapt maar héél anders dan besproken was met het dorp. Bloemenranden werden geschrapt want meer dan €30.000 mocht de renovatie niet kosten. Dan steekt het als de Marktstraat in Made wél fors over het budget gaat door wel/niet bomen behouden of verplaatsen of een Molenplein waar een fontein er ook nog wel bij kan. En de bomen die in Wagenberg geplant werden? Ze leggen straks het loodje want waar de hanging baskets het paradepaardje zijn en regelmatig water krijgen, gebeurt dat bij de jonge bomen nooit.

Het bankje dat werd weggehaald op de spie aan de doorgaande route zou teruggeplaatst worden. Toen er lange tijd niets gebeurde werden er vragen over gesteld. Het antwoord; ‘Wij als ambtenaren hebben besloten dat hij niet terugkomt.’ Er is een bankje voor in de plaats gekomen tegenover de kerk. Volgens lid van de Dorpsraad Bertus Bogaers, is dat (not) prettig kijken naar de torenspits met je nek gestrekt. ‘Er zit nooit iemand op terwijl er op het bankje om de boom altijd volk zat. We hebben er wethouder Harry Bakker wel eens naar gevraagd maar die vroeg over welk bankje het ging. Dan kom je kennelijk nooit op Wagenberg.’ De nieuwe parallelweg, ook zo’n pareltje. Na de schouw samen met de Dorpsraad in 2015, was de conclusie dat een fietsstraat een goede oplossing zou zijn. Let wel, dat betrof een heel ander deel dan waar deze nu is aangelegd. ‘Subsidie was er aangevraagd bij de Provincie maar er is niks meer van terug te vinden. Ik heb nog drie keer teruggekeken in de begroting maar het stond niet meer op’, zegt Kees van Gurp. Ook het opknappen van Plexat leidde tot ergernis. ‘Op 31 januari 2014 (!) kwam de mededeling dat de renovatie zou worden uitgevoerd en verrek… er is een nieuw plafond aangebracht en ventilators… enkele weken geleden!’ aldus Van Gurp om te vervolgen met; ‘Tot drie keer toe hebben we gevraagd om een evaluatie om van te leren hoe je dit in de toekomst beter kunt (moet?) doen. Geen enkele reactie.’ Meeste ergernis is echter het plan Verlengde Elsakker. Een must voor het dorp volgens de Dorpsraad. Een plan uit 2002 met zo’n 80 koop- en huurwoningen in diverse prijsklassen waar anno heden nog geen enkel concreet vervolg op kwam. Een plan ook dat talloze malen opgepoetst werd en aangepast zoals in 2014 maar ook hierna weer doodse stilte. Ronald Kustermans voerde aan dat elders plannen soms met twee jaar afgerond zijn. ‘Als de Verlengde Elsakker in Made zou hebben gelegen, woonden er nu al vijftien jaar mensen. Ik zeg het uit de grond van mijn hart, het heeft geen zin!’ aldus Kustermans. In een reactie kwamen coalitiepartijen VVD en Groen Drimmelen met het argument dat als je als gemeente geen eigenaar van de grond bent, je met een projectontwikkelaar in zee moet en die denkt nu eenmaal commercieel. Daar had Kees van Gurp een heel andere mening over. ‘Wij hebben gepraat met deze projectontwikkelaar en de waarheid is heel anders hoor. Natuurlijk gaat hij moeilijk doen als de gemeente álles op zijn bordje gooit van het bouwrijp maken, kosten voor sloop en afvoer van enkele panden en meer dergelijke dingen te moeten betalen. Wagenberg? Het zal de gemeente een rotzorg zijn!’

Coalitiepartij Lijst Harry Bakker kreeg eveneens de volle laag na hun toezegging de wethouder te gaan houden aan zijn afspraken. ‘Ga je écht op tafel slaan? Het is júllie wethouder en het is júllie fractie, júllie zitten er het dichtste bij. De macht ligt bij de raad maar er is nooit iets gebeurd’, zo klonk het verwijt. Ook de coördinator Dorpsgericht Werken werd van repliek bediend op haar opmerking dat er zo weinig inwoners op informatieavonden in Wagenberg komen. Lid Dorpsraad Leo Hermans; ‘Dat blijft zo ook. Er wordt van alles beloofd maar er gebeurt niks. Dát is de reden dat er geen inwoners meer op afkomen. Het vertrouwen is weg. Zie dat eerst maar eens terug te winnen.’

Foto: Rond Kerst 2015 poseerde Bertus Bogaers euforisch bij het terrein waar volgens de planning in 2016 zou worden begonnen met de uitvoering plan Verlengde Elsakker.