Wagenberg wordt fors kleiner, Lage Zwaluwe fors groter

Wagenstraat 78 in Lage Zwaluwe is het ontwerpbestemmingsplan dat vanaf vandaag gedurende zes weken ter inzage ligt. Het plan heeft betrekking op een aldaar gevestigd recreatiebedrijf.

Tot en met 10 augustus kan men schriftelijk of mondeling zienswijzen indienen bij onze gemeenteraad. Behalve het plan kunnen ook bijbehorende stukken (in de hal van het gemeentehuis) worden ingezien.

De termijn zal wellicht moeten worden verlengd want de Wagenstraat ligt natuurlijk helemaal niet in Lage Zwaluwe maar in Wagenberg. Dat weet u, dat weten wij, maar je kunt je niet aan de indruk onttrekken dat er personen werkzaam zijn die kennelijk maar weinig weten van de wereld buiten het gemeentehuis.