Wagenbergse Dorpsstraat (vervolg)

We beginnen op de hoek van '‘t Nieuwstrôtje' met een mooie ansichtkaart uit de dertiger jaren. Daar stond het kruidenierswinkeltje van Vrouw van Gils-Schuurmans, bekend als 'Cor Max'. Bij het openen van de winkeldeur stootte de bovenkant van de deur tegen een bel, die dan luid rinkelde. Dan moest je letten op het afstapje, want de winkelvloer lag lager dan de straat en helde iets af. Daar deden we als kind onze boodschapjes. Dat was in de 50er jaren. Het pand was duidelijk een oud dijkhuisje. Tegen de gevel hing een groot reclamebord met het Blue Band meisje er op.

Iets verder stond het grote woonwinkelpand met bakkerij van De Leeuw en daarna Van Grinsven. Cornelis de leeuw, broodbakker te Wagenberg, kocht in 1867: huis, winkel, bakkerij, schuur, erf, moestuin, sectie D101-102, met winkelinventaris, vuurplaat, hoekkastje, werkbank, winkelbank, balans met schalen, voor 1.000 gulden. De familie De Leeuw en daarna Van Grinsven hadden daar gedurende ruim eeuw eeuw deze bakkerij en winkel.

Tegenover de bakker woonde Jan Schets, timmerman-aannemer. Hij vervoerde zijn materialen en gereedschap met een duwkar. In de oude aanbouw had Toontje 'd’n bidder' van Tetering zijn schoenmakerswerkplaats. Geheel rechts op de oude foto staat achter de heg het oude dijkhuis met de voorkant aan de Hofstad 6.

Op het tegenwoordig adres Dorpsstraat 11A heeft een boerderijtje gestaan, zoals op de oude ansichtkaart te zien is. Dat pand is vermoedelijk in 1933 afgebrand gelijk met de boerderij ter plaatse van Hofstad 14-18. In de voormalige boerderij nr. 13 woonden Bartje en Sjoke Rasenberg, broer en zus. Bartje was ook een bekende imker.

Voorbij de bocht was in 1966 nog de oude kolenschuur te zien van kolenboer Janus Broeders en tevoren zijn schoonvader Harrie de Leeuw. Die stond tussen de Dorpsstraat en het einde van de Hofstad, nu ligt daar een groenstrook. Hierover meer bij de Onderdijk.

Johan van der Made.

Beelden bij dit artikel