Wagenstraat was ‘De Straat’

De Wagenstraat behoort tot de oudste straten in Wagenberg. Kijkt men op de plattegrond dan valt op dat deze straat bijna net zo lang is als de hele doorgaande weg over het dorp. Onze ouderen spraken gemakkelijk over 'De Straat', zoals ook de buurtvereniging (opgericht in 1936) heet en zoals ook het viaduct is genoemd.

De Wagenstraat begint in de Parallelweg en slingert in oost-zuidoostelijke richting tot aan de Scheerbiesstraat. Deze straat had vroeger 2 officiële namen, namelijk voor het eerste deel tot de vliet, de Wagenbergsche Straat en het vervolg de Klippelen Bosch Straat. Zo staan die ook vermeld op de eerste kadasterkaart uit 1820 en deze straatnamen bestonden al eeuwenlang. Eigenlijk is dit eenvoudig te verklaren. Vanaf de vliet gezien ging de Wagenbergse-straat naar Wagenberg en de Klippelenbos-straat naar Klippelenbos. De plek van de voormalige brug in de Vaartkantsevliet, die ook 'Vèr-kaant' wordt genoemd, moet dus wel belangrijk zijn geweest.

Deze lange straat was lang geleden de verbinding tussen Wagenberg, Made en Den Hout, en lag ongeveer op de grens van het veengebied Zegge en de hogere Voshil en Wildert. In de 14e eeuw werd uit de Zegge heel veel turf gegraven en aan de hogere kant te drogen gelegd. Toen was de Brandestraat er nog niet.

Turf was destijds een waardevolle brandstof, nu te vergelijken met aardgas. Na de zomer werd de gedroogde turf op platte schuiten geladen. De kaden, bij de toenmalige brug over de Vaartkant in de Wagenstraat, zullen in de turftijd belangrijk plekken zijn geweest. Bij de Terheijdense molen (die daar toen nog niet stond) was een overslagplaats met een houten kraan naar vrachtschepen op de Mark. Meer over deze interessante geschiedenis is uitgebreid vermeld in de 'Kronieken uit het Land van Vlasselt', samengesteld door Adrie Welten-Kouwenberg in de Vlasselt-boekjes 123 en 147.

Door het uitgeveende gebied van de Binnenpolder lagen voetpaden langs de vlieten. Maar er kwamen ook voetpaden langs en over landerijen om geen lange omweg te hoeven maken. Dagelijks gingen de boerenknechten vanaf de boerderijen, waar ze meestal inwonend waren, te voet naar de weilanden en akkers. En veel mensen, die op familiebezoek in een ander dorp gingen, deden dat te voet. Kwam men lopend vanuit Terheijden langs de Vaartkant dan kon men verder door de Flippenpad naar het einde van de Parallelweg en de Brandestraat. Naar Made en Den Hout liep men door het Klippelen-bos.

Tot omstreeks 1950 heeft over de vliet een brug gelegen. Aan het eind van de 19e eeuw zal het nog een hoge brug zijn geweest, gezien de vermelding H.Br. op de topografische kaart uit 1875.

De polderboten, voor de polderwerkers, hebben nog dienst gedaan tot in de jaren 50. Die polderboot werd ook wel eens gebruikt voor leuke dingen. Kinderen uit de Wagenstraat mochten op zondag mee gaan varen. En bij de gouden bruiloft van de familie De Jong-van Tilburg in 1936 stapte O.V.U. in de polderboot voor het brengen van een serenade. Tegenwoordig is de Vaartkantsevliet alleen nog van belang voor de waterhuishouding in de Zegge.

In 1969 is de Wagenstraat helaas doorgeknipt vanwege de aanleg van de nieuwe Maasroute, die nu de A59 heet en nog niet naar knooppunt Zonzeel doorliep. Het laatste stukje van de Maasroute lag toen tussen de 'Tarzanbocht' en de Wagenbergse rotonde. De knip werd opgelost door de aanleg van zowaar een verbindingsweg met een viaduct vanuit de Kerkstraat.

In Terheijden is voor andere oplossingen gekozen. Daar ligt de Wagenbergse Baan dwars door de Bergen en het Munnikenhof en kun je gewoon rechtdoor onder de weg door. En in de Schimmelseweg is zelfs een fietstunneltje aangelegd. Door die verdeling van de Wagenstraat is de toegankelijkheid er niet beter op geworden en de meerdere verwijsbordjes zijn niet voor iedereen duidelijk. Jammer voor de bewoners van de Wagenstraat die nu al bijna een halve eeuw 'over de bult' moeten om van de ene kant naar de andere kant van hun straat te gaan.

Wordt vervolgd. Johan van der Made.

Beelden bij dit artikel