Wat betekent ‘verandering huishoudelijke hulp’ in het coalitieakkoord?

In het persbericht over het coalitieakkoord staat onder andere 'Voor de Wet maatschappelijke ondersteuning komt meer maatwerk. Conform Rijksbeleid schaffen we de alfahulpconstructie af'.

Er komen al vragen binnen van cliënten en alfahulpen wat dit voor hen betekent. Het bericht betekent dat de manier waarop de huishoudelijke hulp is georganiseerd gaat veranderen. Cliënten behouden hun alfahulp. Alfahulpen behouden hun werk. Het werk wordt wel anders georganiseerd. (Voor cliënten die hulp krijgen via een zorgaanbieder verandert er niets.)

De gemeente kijkt samen met SWO op welke manier(en) de relatie tussen cliënt en hulp kan worden voortgezet. Gemeente en SWO spannen zich in om de overgang voor cliënten en alfahulpen soepel te laten verlopen. De bedoeling van deze verandering is het verbeteren van de arbeidsvoorwaarden van de alfahulpen. De kosten hiervan draagt de gemeente.

Afhankelijk van de keuze die de gemeenteraad uiteindelijk maakt, kan de nieuwe organisatie van hulp bij het huishouden voor de meeste cliënten leiden tot lagere kosten. (Dit geldt ook voor cliënten die hulp ontvangen via een zorgaanbieder.) Het plan in het coalitieakkoord werkt de gemeente uit in een voorstel aan de gemeenteraad. De gemeenteraad neemt hierover een definitieve beslissing.

Als het voorstel wordt aangenomen, voert de gemeente de nieuwe werkwijze op 1 januari 2019 in. Cliënten en alfahulpen zullen hierover nog uitgebreide informatie ontvangen.