Wat gaan we doen met het groen langs de N285?

De provinciale weg N285 tussen Wagenberg en Zevenbergen heeft een rijke groenstructuur met veel bomen en struiken. Veel van de bomen blijken echter door ziekte aangetast en moeten voor de (verkeers)veiligheid worden gekapt.

Dat wil de Provincie als eigenaar/wegbeheerder niet zomaar uitvoeren maar aan de hand van een visie tot herinrichting van het groen komen. Voor die visie worden alle inwoners van de gemeenten Drimmelen en Moerdijk en/of andere belangstellenden uitgenodigd om mee te denken.

U kunt tips of ideeën aandragen op de avond die door de Provincie wordt georganiseerd op dinsdag 17 april. Dat is in het gemeentehuis in Zevenbergen aan de Pastoor van Kessellaan. De deur is om 19.00 uur open, de infoavond begint om 19.30 uur.

Aanmelden is wenselijk voor de organisatie en kan via   aanmeldenN285@cobra-adviseurs.nl

(Foto: Streetview)