Wat is het verhaal achter de oude kist van Amy?

Gisteren heeft Amy de Wolf uit Made een oude kist gekocht. Op de zichtbaar gedateerde kist staan gegevens van soldaat J. Polak uit de Nieuwstraat 1 in Lage Zwaluwe, met het legernummer 280629633. Na enig onderzoek blijkt het waarschijnlijk om een oude scheepskist te gaan, die militairen die in Indië zijn geweest gebruikten om hun spullen naar Nederland te vervoeren. Amy wil graag in contact komen met iemand die haar meer kan vertellen over de kist.

Wanneer men op internet zoekt naar de term ‘ruimbagage’ zoals op de kist vermeld staat, valt er te lezen dat scheepskisten gebruikt werden om spullen die niet in de handbagage konden, naar Nederland te vervoeren. Dat gebeurde veelal door militairen die voor het KNIL, Koninklijk Nederlands-Indië Leger, in Indië hadden gevochten. Aan het einde van hun diensttijd hadden deze militairen vaak een bonte verzameling aan spullen die ze mee naar Nederland moesten nemen, denk bijvoorbeeld aan foto’s en lectuur, maar ook souvenirs, blikken koffie en thee. De ruimbagage mocht per persoon maximaal 250 kilo zwaar zijn en een kubieke meter groot. Iedere militair had een eigen kist en geen enkele kist was hetzelfde. Op elke kist werden naam, legernummer en adres geschilderd, zoals ook op de kist die Amy gekocht heeft. Vaak werden tevens rang, legeronderdeel, onderdeels-embleem of scheepsnaam toegevoegd, iets wat bij de kist van Amy dan weer niet het geval is. Wel staat links bovenin ‘A/B’ geschilderd, wat zo goed als zeker ‘aan boord’ betekent.


Op de website van het Nationaal Archief zijn gigantisch veel documenten over de soldaten die vochten in het KNIL, dat officieel bestaan heeft tussen 1814 en 1950. Een onmogelijke taak om deze allemaal door te spitten op zoek naar soldaat J. Polak uit Lage Zwaluwe. Het meest logisch is dat J. Polak is aangesteld als militair ergens tussen 1817 en 1949, maar wij vonden per toeval informatie over een soldaat met de naam J. Polak die aangesteld is tussen 1815 en 1817, veel eerder dus. Van alle soldaten wiens achternaam met een P begint die in Nederland als militair in het KNIL waren aangesteld tussen die periode, is er slechts één J. Polak, namelijk Johannes Polak. Johannes behoorde tot het 21ste bataljon infanterie, dat wil zeggen dat Johannes te voet vocht. Op pagina 87 van het stamboek van Militairen KNIL in Oost- en West-Indië, valt tevens te lezen dat Johannes gepasporteerd is. Gepasporteerd betekent dat een militair na een volbrachte diensttijd, eervol is ontslagen. Dat zou verklaren waarom zijn scheepskist toentertijd gevuld met zijn eigendommen, naar Nederland is vervoerd, op weg naar huis. Echter, de scheepskisten werden veelal gebruikt door militairen die tussen 1946-1950 in Indië zijn geweest, lange tijd ná J. Polak uit 1815-1817. Des te meer reden waarom Amy erg benieuwd is naar het échte verhaal achter de kist en ze zou daarom graag in contact willen komen met familie, nabestaanden of bekenden van J. Polak. Mocht je meer weten over deze kist of over soldaat J. Polak, neem dan gerust eens contact met haar op via 06-52238263.

Beelden bij dit artikel