Wederom extra kosten voor onderzoek rondweg Zoutendijk

Het wordt zachtjesaan een lang verhaal; de rondweg bij de Zoutendijk in Hooge Zwaluwe. Al ver voor de verkiezingen in 2018, was de rondweg een hot item dat door meerdere partijen werd aangegrepen om te scoren in de verkiezingscampagne. Een jaar vóór die verkiezingen, in februari 2017, werd er een uitgewerkt plan gepresenteerd door Kragten, een door de gemeente ingehuurd advies- en onderzoeksbureau. Inmiddels zijn we zestien (!) onderzoeken verder, is er een stuurgroep opgericht én opnieuw een bureau ingehuurd voor externe expertise. Volgens wethouder Jan-Willem Stoop nodig, omdat de materie erg complex is.

Uiteraard heeft dit financiële gevolgen. Het beschikbare budget inclusief aankoop van gronden wás € 795.000, maar moet worden bijgesteld naar € 1.185.000 waarbij wordt aangetekend dat er kans is op nog eens extra financiële risico’s. Volgens de Lijst Harry Bakker-wethouder zou huizenbouw in de oksel Zoutendijk/Horenhilsedijk een oplossing kunnen bieden om deze meerkosten te dekken met de verkoop van huizen en/of bouwgrond. Het is nog maar de vraag of de bewoners van de Zoutendijk daarmee opschieten. Immers, in ruil voor het weren van verkeer langs hun voordeur, krijgen ze dan een woonwijk langs hun achterdeur.

Ook inwoners van Lage Zwaluwe lijken de dupe te worden want de uitkomst van het onderzoek waarvoor in 2017 extra geld werd uitgetrokken door de huidige coalitiepartners, is nergens meer terug te vinden. Dat onderzoek betrof in een later stadium de rondweg Zoutendijk aansluiten op een nieuwe rondweg Lage Zwaluwe, om zo de extra verkeersbewegingen over de route Gaete / Loonsedijk weg te nemen. Volgens bureau Kragten zou bij het realiseren van de rondweg Zoutendijk, de verkeersdrukte in Lage Zwaluwe juist toenemen met mogelijk 500 voertuigen per etmaal.

Een plan van aanpak zou deze maand (maart 2021, red.) nog worden verwacht.

De volledige Raadsbrief vindt u via deze link: https://ris2.ibabs.eu/Reports/ViewListEntry/drimmelen/ed86319d-5f65-40b4-bd23-32eda7ef3734