Week van de Veiligheid

Van 10 tot en met 15 oktober 2016 is het de week van de Veiligheid. Daarnaast staat de maand oktober in het teken van de Nationale Brandpreventieweken. In dat kader wordt in dit nieuwsbericht aandacht besteed aan de preventie van woningbranden en woninginbraken.


Woningbrand

Jaarlijks ontstaat er in Nederland ongeveer 5000 maal brand in een woning. Toch staan bewoners niet vaak stil bij de mogelijkheid dat er ook in hun woning brand kan uitbreken.

Om de bewoners van de gemeente Drimmelen bewust te maken van de gevaren van brand en de preventieve maatregelen die zij zelf kunnen uitvoeren, werd door de brandweer de Home-Safety-Check ontwikkeld.

Tijdens de Home-Safety-Check (HSC) wordt een woning door vrijwilligers, aan de hand van een checklist, op vele punten gecontroleerd, van rookmelders tot vluchtwegen.

In samenwerking met de Brandweer Midden en West Brabant werden een aantal vrijwilligers geïnstrueerd zodat zij in staat zijn bewoners op adequate wijze te assisteren bij het doen van de Home-Safety-Check. (HSC-Team).

De gemeente Drimmelen verstrekt, zolang de voorraad strekt, één gratis rookmelder aan de bewoners die aan deze actie mee doen. Aanmelden kan via het e-mailadres mvantzand@drimmelen.nl onder vermelding van HSC.

Kijk voor meer adviezen over brandveiligheid op http://www.brandweermwb.nl/Brandveiligheid

Woninginbraken – 1DagNiet

1DagNiet is een landelijk burgerinitiatief tegen woninginbraken. De initiatiefnemers streven samen met wijkbewoners, wijkagenten, bedrijven, overheden en instellingen naar een inbraakloze dag. Dit jaar is de landelijke actiedag op 28 oktober aanstaande. Inwoners worden gemotiveerd om na te denken over positieve initiatieven die zij in of rond hun eigen huis, straat of wijk kunnen organiseren die de kans op inbraak sterk doen verminderen.

Voor 1DagNiet verzamelde TNO acht preventietips:

  1. Leg kostbare spullen zoals een laptop niet voor het raam, maar uit het zicht.
  2. Zorg voor een bewoonde indruk van je huis – ook als je niet thuis bent.
  3. Op vakantie? Vraag de buren hun tweede auto op jouw oprit te parkeren.
  4. Doe altijd de deur op slot als je niet thuis bent of wanneer je gaat slapen.
  5. Sluit ook de schuur goed af. Hier vindt een inbreker vaak handig gereedschap om mee in te breken.
  6. Laat je buren weten wanneer er bij jou is ingebroken.
  7. Spreek mensen die zich verdacht in de buurt ophouden even aan.
  8. Kruip eens in de huid van een inbreker. Loop eens door jouw straat en kijk waar jij kansen ziet om in te breken. Die mogelijkheden ziet een inbreker ook.

Kijk voor meer informatie op www.1dagniet.nl.