Weinig animo Koerskaart, speelperiode verlengd tot 1 mei

Koerskaart, letterlijke uitleg door Dorpsgericht Werken van de gemeente luidt: Een spel dat bewoners op een laagdrempelige manier met elkaar in gesprek laat gaan over verbeteren van hun eigen buurt.

Geen enkele week werd sinds de introductie in november overgeslagen in de gemeentelijke berichtgeving waar het oproepen tot meedoen aan Koerskaart betreft. Zonder resultaat want de introductieavond in november waar wethouder John van Oosterhout het spel lanceerde, werd voornamelijk bezocht door het voltallige college, raads- en burgerleden.

Wat volgde waren slecht bezochte spelrondes in diverse kernen waarvan alleen Hooge Zwaluwe en Drimmelen-dorp nog op de agenda staan. Dat die het verschil ook niet gaan maken noopte Dorpsgericht Werken tot het verlengen van de speelperiode tot 1 mei én de boer op gaan met Koerskaart.

Zo wordt het winkelend publiek aanstaande zaterdag gevraagd om aandacht voor het spel. Dat zal bij de AH in Made zijn tussen 10.00 uur en 17.00 uur. Ook een extra Koerskaartavond zal er worden gehouden, nogmaals op het gemeentehuis, op 17 januari om 19.30 uur.

Navraag bij insiders over de kosten van het hele plan, leverde een bedrag op dat wordt geschat op minimaal € 50.000! Afgezet tegen de 187 deelnemers, de stand op 23-12-2016, een fors bedrag van meer dan € 250 per deelnemer. Bovendien vormen 187 deelnemers slechts ongeveer zo'n 0,6% van alle inwoners in Drimmelen.

In het gemeentelijk bericht van 12 januari 2017 wordt wel vermeld dat het spel 'al door heel veel mensen enthousiast is gespeeld' maar dat moet toch echt met een grote korrel (strooi)zout worden genomen. De cijfers spreken voor zich en hier past in onze persoonlijke kijk op Drimmelen maar één woord bij: Fiasco.