Werk aan de winkel voor gemeente Drimmelen

EVplan is een kennisplatform voor elektrisch rijden en biedt praktische informatie voor elektrische rijders. Uit een door EVplan uitgevoerd onderzoek, blijkt dat er landelijk op dit moment 2,26% van alle voertuigen elektrisch aangedreven wordt. In grotere steden zoals Breda, rijden er verhoudingsgewijs meer elektrisch aangedreven voertuigen dan in kleinere gemeentes. In vergelijking met onze buurgemeentes bungelt Drimmelen onderaan met 1,73%. In Altena ligt dat percentage op 2,06%, in Moerdijk op 2,03 %, in Oosterhout op 2,45%, in Heusden op 1,98% en in Geertruidenberg op 1,93%.

In aantallen laadpalen blijft Drimmelen ook ver achter bij onze buurgemeentes. Waar er in Geertruidenberg 90 laadpalen zijn op aanzienlijk minder elektrische voertuigen, zijn dat er in Drimmelen slechts 65. Landelijk moeten elektrische rijders een laadpaal delen met iets minder dan drie voertuigen. Alleen Heusden (100 laadpelen) doet het slechter dan Drimmelen met één laadpaal voor vijf elektrische voertuigen. In onze gemeente moet een laadpaal worden gedeeld met vier voertuigen. In Altena (146 laadpalen) is dat ook vier maar in Moerdijk (129 laadpalen) en Oosterhout (220 laadpalen) drie. Koploper is hier dus Geertruidenberg waar er voor elke twee elektrische voertuigen een laadpaal beschikbaar is, dubbel zoveel dus dan in Drimmelen. Bovendien bezitten Moerdijk (5 stuks) Altena (14) en Oosterhout (21) over snellaadpalen waar deze in Drimmelen ontbreken evenals in Geertruidenberg en Heusden.

Bron en afbeelding: EVplan. Het volledige onderzoek is te vinden via deze link: www.evplan.nl/onderzoek