Werklieden leggen 3D-zebrapad Zuideindsestraat in Made aan

Eerder werd al bekendgemaakt dat het zebrapad ter hoogte van de AH in Made 22 meter verplaatst zou worden, maar het was nog onbekend dat het een 3D-zebrapad gaat worden. Morgen wordt deze officieel in gebruik genomen, maar de werklieden zijn nu al bezig met de aanleg van de voetgangersoversteekplaats, die in het verlengde van het trottoir langs de Duinstraat wordt gelegd.

Het zebrapad ziet er wat raar uit als je stil staat en ernaar kijk, maar vanuit een rijdende auto lijkt het alsof het zebrapad hoger ligt dan de straat. Dit is gezichtsbedrog, maar heeft vaak als reactie dat automobilisten afremmen. Om de verkeersveiligheid te verhogen heeft de gemeente om die reden voor een 3D-pad gekozen.