Werkzaamheden aan de Crullaan in Made tussen 6 september en 17 december

Vanaf 6 september tot en met 17 december gaat de Crullaan op de schop. De gemeente Drimmelen wil de weg, die een belangrijke weg is in Made, veiliger maken. De inrichting wordt aangepast door o.a. de fietspaden te verhogen, de straatverlichting te vernieuwen en de oversteekplaatsen veiliger en beter zichtbaar te maken. In onderstaand bericht, dat eerder gepubliceerd is op de website van de gemeente, wordt in grote lijnen uitgelegd wat er gaat veranderen en in welke periode de werkzaamheden plaatsvinden.

Veiligheid fietsverkeer

De rijbanen worden gescheiden door een overrijdbare middengeleider (aparte tussenstrook). Daarnaast brengen we de fietspaden verhoogd aan. Hierdoor ontstaat een veiligere situatie voor het fietsverkeer. Daarnaast besteden we aandacht aan de ligging en zichtbaarheid van de zebrapaden.

Groen

Voor een betere fietsveiligheid maken we verhoogde fietspaden aan beide kanten van de Crullaan. Dit neemt meer ruimte in dan voorheen. Om dit uit te voeren versmallen we daarom zowel de rijbaan als de groenstroken een klein beetje. Het aantal bomen dat weg moet, is zeer beperkt, omdat we het belangrijk vinden de groenstructuur zo veel mogelijk te behouden. Het gaat om 11 bomen. We doen ons best de bomen zoveel mogelijk te compenseren in de directe omgeving. Langs de Crullaan worden 6 bomen terug geplant. Bij de bomen die blijven staan, passen we als het kan ook groeiplaatsverbetering toe.

Parkeren

Voor het aanleggen van de verhoogde fietspaden vervalt 1 parkeervak. We leggen een aantal nieuwe vakken aan. Daarnaast onderzoeken we de mogelijkheid om extra parkeerplaatsen te creëren in de aansluitende straten.

Verlichting

De straatverlichting in de Crullaan vervangen we door LED-verlichting. De verlichting staat aangegeven op het aangepaste ontwerp.

Veilige oversteekplaatsen (verbeteren zichtbaarheid)

De huidige oversteekvoorzieningen komen in de nieuwe situatie terug. Daarnaast maken we de oversteekplaatsen veiliger. Dit doen we met betere verlichting. Hierdoor valt de oversteekplaats ook in het donker goed op. Allereerst komt er bij ieder zebrapad een lichtmast. Daarnaast brengen we in het wegdek lichtpunten aan. We hebben hier eerder goede ervaringen mee opgedaan. Bijvoorbeeld bij de oversteekplaats bij Albert Heijn in Made.

De extra fietsaansluiting op de rotonde verdwijnt

In het nieuwe plan sluit de fietsdoorsteek vanuit de straat Heidehof direct aan op het fietspad aan de Godfried Schalckenstraat. Hiervoor komt een korte doorsteek door het plantsoen. Het stukje fietspad tussen de straat Heidehof en de rotonde halen we weg. Hiermee vergroten we de groenstrook.

Start uitvoering september 2021
 

Planning

Op 30 augustus 2021 kappen we de bomen waarvoor vergunning is verleend. Aannemer Landheer Infra start op 6 september 2021 met de werkzaamheden.
De aannemer voert het werk uit in twee fases:
Fase 1: Vanaf de rotonde tot en met de kruising Kempsstraat.
Fase 2: Vanaf de kruising Kempsstraat tot de Van Gilslaan.

De aannemer verwacht half december 2021 de werkzaamheden af te ronden.

Bereikbaarheid en omleidingsroute

De woningen aan de Crullaan zijn tijdens de afsluiting in Fase 1 of 2 moeilijk bereikbaar. Dit geldt ook voor het parkeren langs de weg. De aannemer informeert de bewoners waar het direct betrekking op heeft hierover enkele dagen voor de start van de werkzaamheden. Voor vragen over de bereikbaarheid tijdens de werkzaamheden kunt u contact op nemen met Robbert Schipperen (uitvoerder). Verderop in de tekst staan zijn contactgegevens.  

Fase 1

Tijdens  de afsluiting van de Crullaan in fase 1 zijn de woningen in de straten rondom de Fazantenlaan altijd bereikbaar. Er is altijd één aansluiting met de Crullaan beschikbaar of u kunt rijden via de Kievitstraat.
De straten rondom de Amerhal zijn bereikbaar via de Romboutsstraat of Van Den Houtstraat .
De woningen in het gebied fase 2 zijn bereikbaar via de Crullaan.

Fase 2

Tijdens fase 2 zorgen we ervoor dat het verkeer van de Merelhof zoveel mogelijk via de kruising met de Van Coehoornstraat kan rijden. Wanneer dit niet meer mogelijk is maken we een tijdelijke aansluiting. Dit doen we bij de Lijsterhof ter hoogte van het speeltuintje ( tussen huisnummers 24  en 25). De Lijsterhof is altijd bereikbaar via de Vinkenlaan en aansluiting met de kruising Crullaan – Van Gilslaan. Voor de straten rondom de Amerhal geldt hetzelfde als in fase 1. De woningen in het gebied fase 1 zijn bereikbaar via de Crullaan.

Algemeen

Het openbaar vervoer heeft ontheffing om tijdens de werkzaamheden door het werkgebied te rijden. Voor het overige verkeer is het werkgebied ( fase 1 en fase 2) tijdens de werkzaamheden afgesloten. De omleidingsroute voor het doorgaande verkeer is aangegeven met verwijzingsborden.  Meer informatie over de route vindt u op de Bouwapp. Het lokale verkeer kan via de wegen in de omgeving de eigen route vinden.

Contactpersonen uitvoering

Aannemer Landheer Infra uit Sprang Capelle voert het werk uit. Het eerste aanspreekpunt van de aannemer op het werk is de heer Robbert Schipperen (uitvoerder). Hij is te bereiken via telefoonnummer 06- 50816870. Vanuit de gemeente houdt de heer Ruud van der Zalm toezicht op de uitvoering. Hij is bereikbaar via het algemeen telefoonnummer 140162.

Informatie tijdens de uitvoering

U kunt vanaf nu de voortgang van het project op uw smartphone of tablet volgen met de BouwApp. De BouwApp kunt u gratis downloaden in de Appstore of Google Play Store. In de BouwApp plaatsen wij regelmatig berichtjes. Als u het project ‘Verbeteren verkeersveiligheid Crullaan Made’ toevoegt aan uw favorieten, krijgt u automatisch een melding als wij nieuwe informatie plaatsen.

Meer informatie

Voor vragen over het verbeteren van de verkeersveiligheid van de Crullaan in Made kunt u contact opnemen met projectleider Wim Kapitein. Hij is bereikbaar via het algemene telefoonnummer 140162 (zonder kengetal).

Beelden bij dit artikel