Werkzaamheden Rozenbloemstraat/Prinsenpolderstraat Made afgerond met feestelijke heropening

Het heeft lang geduurd maar de uitvoerders werden door wethouder Jan-Willem Stoop geprezen om hun flexibiliteit. Er kwam nogal eens wat tussen zoals nieuwbouw in de directe omgeving wat voor extra werkverkeer zorgde. Ook een hekel moment toen er een loeizware put van maar liefst 18 ton moest worden verplaatst. Een nauwkeurig werkje dat op millimeterwerk aankwam.

Toch is de gehele renovatie volgens planning verlopen en was er volgens de wethouder gelukkig voldoende budget om het ook in één keer goed en fraai aan te pakken. Het gehele riool is vernieuwd en heeft ook meer capaciteit gekregen. Ook nutsbedrijven hebben kabels en leidingen vervangen. Het hemelwater wordt gescheiden opgevangen en er is een waterberging ter grootte van 700 kuub.

Tot slot is ook het straatwerk vernieuwd, de openbare verlichting vernieuwd en het groen, waarbij bomen zijn gekapt en nieuwe aangeplant. Stoop noemde een paar cijfers en feiten. Zo vertelde hij dat er 1763 meter riolering is aangelegd, 59 controleputten, 173 straatkolken en ongeveer 22.000 vierkante meter diverse soorten straatwerk.

Het project was hard nodig want er was een geweldig wateroverlastprobleem. Ook vertelde de wethouder dat er volgende klussen in Made op stapel staan waaronder de aanpak van de Boerenhoek.