West-Brabant vraagt Rijk om deal voor verbetering brede welvaart

West-Brabantse gemeenten, onderwijsinstellingen, bedrijven en organisaties dienden een voorstel
in bij rijksoverheid voor het versterken van de brede welvaart via een Regio Deal. Een Regio Deal is
een samenwerking tussen het Rijk en een regio op basis van een financiële steun. In februari 2024
keurt rijksoverheid de aanvraag goed of af. Dan is ook bekend hoeveel geld er naar de regio komt.
De regio vraagt aan de rijksoverheid € 30 miljoen en wil zelf € 47 miljoen investeren.

Regio West-Brabant (RWB) dient de aanvraag namens de partners in. De deal heeft als doel een
betere brede welvaart: betere gezondheid, gezonde omgeving, vertrouwen in elkaar en verbetering in
bestaanszekerheid. Dit door versterking van West-Brabant als plantaardige regio via verschillende
programma’s en projecten. De Regio Deal vormt zo een stimulans. Op die manier hebben WestBrabanders, deelnemende gemeenten, het waterschap, onderwijsinstellingen, bedrijven,
zorginstanties en maatschappelijke organisaties profijt van de Regio Deal.

Brede welvaart in West-Brabant

Brede welvaart zegt iets over kwaliteit van leven, wonen en werken van inwoners en ondernemers in
ons land. Dus niet alleen over economische welvaart. Het gaat op dit moment niet goed met de brede
welvaart in West-Brabant. De gezondheid van West-Brabanders kan beter, ook is er minder
vertrouwen in elkaar en in instanties. Daarnaast worden talenten van mensen nog onvoldoende
benut op de arbeidsmarkt. Innovatie loopt achter. Gelukkig heeft West-Brabant potentie om deze
problemen aan te pakken.

Plantaardige kracht van West-Brabant

Wethouder Jeroen Bruijns van de gemeente Breda en bestuurlijk trekker van de Regio Deal
West-Brabant laat weten: “West-Brabant heeft enorm veel potentie. Van oudsher zijn we al een
plantaardige regio. Dat hebben we de afgelopen jaren versterkt. Hierdoor zijn we koploper als het
gaat om de grondstoffen en toepassing die nodig zijn voor voldoende gezonde voeding en andere
producten. We hebben alles zelf in huis om hiervoor te zorgen. Daarom zetten we als regio volop in op
onze plantaardige kracht en de mooie kansen die er liggen. Zo laten we West-Brabant nog meer
bloeien.”

Met de aanpak ‘West-Brabant kiest plantaardig, maakt plantaardig en zorgt voor een gezonde
omgeving’ vraagt de regio aan het rijk om medewerking en steun via een Regio Deal. Rond februari
2024 neemt het Rijk hierover een besluit. In de tussentijd werkt de regio aan een goede
samenwerking met het Rijk en tussen de partners in West-Brabant die elkaar vinden in de Regio Deal.

Plantaardige regio als basis

Met de plantaardige regio als basis, zet de regio in op een verbetering van de brede welvaart. Het
streven: mensen voelen zich thuis in hun omgeving, hun kennis en kunde zorgt voor een goed
inkomen, ze hebben vertrouwen in de toekomst en in elkaar en zijn betrokken bij hun omgeving.
West-Brabant kiest plantaardig door bewustwording bij inwoners en organisaties van de vele lokale,
plantaardige producten die er allemaal zijn voor een gezonde voeding of bijvoorbeeld de bouw van
een huis.


West-Brabant maakt plantaardig door het testen van nieuwe plantaardige producten, inzet van
techniek en talentontwikkeling. Met een goede samenwerking tussen overheden, ondernemers,
onderwijsinstellingen en organisaties.

Meer informatie over het voorstel van West-Brabant voor aanpak van de brede welvaart via de
Regio Deal staat op www.west-brabant.eu.