Wethouder Hans Kuijpers tegen gemeenteraad: ‘Geef niet-werkende ouders peutertoeslag’. Subsidie Eskadee en De Roef wordt afgebouwd.

Werkende ouders hebben recht op een toeslag via de belastingdienst. Een wetswijzing maakt het mogelijk niet-werkende ouders ook toeslag te geven. De gemeente wil er voor zorgen dat hierdoor meer peuters meedoen aan voorschools onderwijs op de peuteropvang. Wethouder Hans Kuijpers vindt het belangrijk dat peuters goed voorbereid zijn op de basisschool.

Vanaf 1 januari 2018 treedt de Wet Harmonisatie Kinderopvang in werking. Het verschil tussen peuterspeelzalen en kinderopvang verdwijnt door die wet. Peuteropvang wordt door de wet gelijk aan kinderopvang. Voor peuteropvang moeten ouders ook ongeveer net zoveel gaan betalen. Als allebei de ouders werken kunnen zij voor de kosten van kinderopvang én peuteropvang kinderopvangtoeslag aanvragen bij de Belastingdienst.

De gemeente blijft wel verantwoordelijk voor het voorschoolse onderwijs dat de peuteropvang geeft. Als een of beide ouders niet werken kan er geen toeslag worden aangevraagd bij de Belastingdienst. Daarom wil de gemeente Drimmelen deze niet-werkende ouders van peuters tegemoet komen met een bijdrage. Om oneerlijkheid te voorkomen maakt de gemeente deze bijdrage inkomensafhankelijk. Hoe meer je verdient, hoe hoger de eigen bijdrage aan de peuteropvang.

De subsidie aan de instellingen voor de peuteropvang bouwt de gemeente af in de komende jaren. In Drimmelen gaat het om de subsidie aan de kinderopvangorganisaties Eskadee en De Roef. Wel geeft de gemeente hen extra geld voor uitbreiding van het aantal plaatsen voor peuteropvang. Dit betaalt de gemeente uit de ‘Asscher gelden’ om de deelname onder peuters te verhogen.

Het subsidiebeleid voor peuteropvang bespreekt de gemeenteraad op 2 november 2017 tijdens de opinieronde.