Wethouder Harry Bakker opent komende woensdag buitenconcert van Concordia

De gemeente gaf Koninklijk Erkende Fanfare (KEF) Concordia een voorschot op de jeugdledensubsidie. Met dit voorschot kon een bijzonder project worden opgestart. Leden van Concordia verzorgden muzieklessen op basisschool De Schittering om zo kinderen enthousiast te maken voor muziek en/of lidmaatschap.

Andersom was de school enthousiast over deze bijzondere manier van muziekonderwijs geven. U kunt de blazersklas aan het werk zien en horen om 19.00 uur aanstaande woensdagavond. Daarna zal het grote orkest het buitenconcert verder invullen.

Bij slecht weer wordt het concert verplaatst naar gebouw Concordia aan de Raadhuisstraat.