Wethouder Lieke Schuitmaker op pad als ‘postbode’ in Lage Zwaluwe

Jaarlijks houdt de gemeente een enquête onder de mensen die gebruik maken van de Wmo-voorzieningen om in kaart te brengen hoe Wmo-cliënten de ondersteuning en dienstverlening ervaren en wat er beter kan. Voor wethouder Lieke Schuitmaker kan Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) beter staan voor Wethouder Mag Ontmoeten.

Zij is namelijk eerder dit jaar zelf de dorpen ingegaan om met mensen in gesprek te gaan. "Je kunt namelijk systemen en kaders opzetten, maar uiteindelijk hebben we het over mensen", aldus de wethouder. Naar aanleiding van deze persoonlijke gesprekken, heeft Lieke een brief geschreven over de resultaten die eruit zijn voortgevloeid en heeft zij deze brieven vanmorgen persoonlijk aan de cliënten overhandigd in Lage Zwaluwe. Zoals aan Petra en Marianne, die mantelzorger voor elkaar zijn en gebruik maken van de Wmo-voorzieningen. "We zijn zo blij dat je naar ons geluisterd hebt. Dat hebben we als zeer prettig ervaren", aldus Marianne. Haar dochter Petra vult aan: "Dankzij jou hebben we de aanvraag voor mijn nieuwe rolstoel in gang kunnen zetten en ging dat zo snel en soepel. Echt super."

Uit het cliëntervaringsonderzoek blijkt dat de Wmo-ondersteuning die cliënten in onze gemeente ontvangen over het algemeen positief beoordeeld wordt en de mensen tevreden zijn. Bijna 82% van de ondervraagden vindt de kwaliteit van de ondersteuning goed. Alleen de bekendheid van de onafhankelijke cliëntondersteuners, die mensen helpen bij de gesprekken met de gemeente, blijft achter. Op dat vlak scoort de gemeente een rapportcijfer van 4,21. Hoewel dit cijfer wel beter is dan het landelijk gemiddelde, is hier nog veel verbetering te halen. Er zal dus, naast persoonlijk contact, ook ingezet worden op de mogelijkheid van een cliëntondersteuner. 

Acties en aandachtspunten, volgens het persbericht van de gemeente d.d. 28-08-2019
'De inzichten die we gekregen hebben door de persoonlijke gesprekken en de enquête hebben er toe geleid dat we de komende tijd o.a. nog meer in gaan zetten op de persoonlijke benadering, de bekendheid van de (gratis) cliëntondersteuning en het ontlasten van de mantelzorgers.

De persoonlijke benadering vergroten we door het nabellen van vrijwel iedereen die ons benaderd heeft voor ondersteuning. Daar is extra personeel voor aangenomen. Op die manier spreken we de mensen nogmaals en vragen we na of de gekozen oplossing het probleem oplost. Als dat niet het geval blijkt te zijn wordt er samen naar een andere oplossing gezocht.

De mantelzorgers hebben een zware taak en we willen bekijken hoe we die naast de reeds bestaande ondersteuning nog verder kunnen ontlasten. We gaan daarom bekijken of meer mantelzorgers af en toe een dag of een paar dagen kunnen worden afgelost en dus even ‘vrij’ hebben. Even er tussenuit kunnen is voor veel mantelzorgers belangrijk. Eind dit jaar weten we daar meer over en kunnen we hopelijk meer mantelzorgers ondersteunen. De al bestaande ondersteuning vanuit SWO voor de mantelzorgers, zoals informatie en advies, activiteiten voor mantelzorgers, het mantelzorgcompliment e.d. blijft ook beschikbaar.

Sinds het voorjaar organiseren we zorgcafés waar allerlei mensen die in de zorg werken, elkaar kunnen leren kennen. Hierdoor worden contacten en telefoonnummers uitgewisseld. Zodat wanneer het nodig is de juiste mensen elkaar snel weten te vinden voor een oplossing.

We zijn uiteraard gebonden aan regels, maar we proberen voor iedereen een pakket op maat te maken dat de problemen zo veel mogelijk oplost. Mét een persoonlijke benadering. Daar zetten we op in en gaan we voor.'