Wie verdient er een lintje?

Op de laatste werkdag voor Koningsdag staat ieder jaar de Lintjesregen gepland. Op deze dag worden Koninklijke onderscheidingen uitgereikt aan personen die zich op een bijzondere, uitzonderlijke of speciale manier zich al jaren belangeloos inzetten voor de samenleving. Je kunt niet een lintje voor jezelf aanvragen, maar je moet door iemand anders worden voorgedragen bij de gemeente. Ken je iemand die een lintje verdient en woont diegene in de gemeente Drimmelen? Lees dan in dit artikel meer over het voordragen van een persoon voor de Lintjesregen 2021. Die aanvraag moet je namelijk vóór 1 juli 2020 ingediend hebben.

Hoe kun je iemand voordragen?
  1. Op de website van de Kanselarij der Nederlandse Orden (https://lintjes.nl/voordragen) vind je meer informatie over de aanvraagprocedure.
  2. Download het aanvraagformulier, of vraag een aanvraagformulier aan via bestuurssecretariaat@drimmelen.nl / telefonisch via 14 0162.
  3. Je wordt gevraagd om elke activiteit uit te schrijven en hier meetbare, realistische opgaven van tijd bij te vermelden.
  4. Stuur het volledig ingevulde aanvraagformulier inclusief alle vereiste bijlagen vóór 1 juli naar:

Gemeente Drimmelen
t.a.v. Bestuurssecretariaat
Postbus 19
4920 AA Made
Email: bestuurssecretariaat@drimmelen.nl

Mogelijk nodigen we u uit op het gemeentehuis om de aanvraag door te nemen. Aan een aanvraag doen, zijn geen kosten verbonden.

Wanneer u meer informatie wilt of niet zeker weet of de door u beoogde persoon in aanmerking zou kunnen komen voor een lintje, bel dan met de afdeling Bestuurssecretariaat (tel. 14 0162) of mail naar bestuurssecretariaat@drimmelen.nl.