Wielen gejat in Made!

Een buurtbewoner stond vanmorgen raar te kijken toen hij deze (niet zijn eigen) auto in zijn straat zag staan. Een afdekkleedje tegen de vorst ten spijt is wegrijden onmogelijk. Hopelijk heeft iemand iets gezien of gehoord en de vraag is uiteraard of zij dit snel willen melden bij de wijkagent via 0900 8844