Wilhelmus Franciscus Wolters, notaris te Terheijden

Notaris Wilhelmus Franciscus Wolters (1855-1922) was één der notabelen in de gemeente Terheijden waar hij op sociaal en bestuurlijk vlak zijn stempel drukte. Wolters was gehuwd met Gerardina Johanna Maria van Erp (1861-1922) en zij vestigde zich in 1890 in Terheijden. Uit hun huwelijk, een zeer gelovige rooms-katholieke familie, werden tien kinderen geboren waarvan er vier kozen voor het priesterschap waaronder Bernard Wolters (1904-1939) die missionaris van Scheut werd in China. Eén der dochters trad toe bij de zusters Franciscanessen Penitenten-Recollectinen te Etten-Leur. Notaris Wolters als koorlid in 1908. Het Herenkoor Antonius Abt vierde het feit, dat het 50 jaar geleden een reglement kreeg. Deze foto hangt in het groot op het oksaal bij het grote orgel in het kerkgebouw van de H. Antonius Abt in Terheijden. Vader Wolters was verder lid van de Provinciale Staten van Noord-Brabant en in Terheijden was hij voorzitter van de Vincentiusvereniging, bestuurslid van de muziekvereniging Harmonie Terheijden lid en bestuurslid (1913-1922) van het Herenkoor Antonius Abt.

Als bestuurslid van het herenkoor sprak hij zich tijdens een koorvergadering in 1908 geërgerd uit over het gedrag van de jongere koorleden. Met een uitgestoken vinger naar de jongeren sprak hij met de woorden: “Houd de jongelui in de gaten”. Dit als opmaat en aanloop naar de feestelijkheden van 8 juni 1908. Op die morgen (Tweede Pinksterdag) maakte Terheijden zich op om het 350-jarig bestaansfeest van het Kloveniersgilde St. Antonius Abt op de meest luisterrijke wijze te vieren. Dertig gildes en vier harmonieën deden hier aan mee. Na de hoogmis en de gildenoptocht werden de hoofdmannen op het feestelijk versierde raadhuis ontvangen, waar zij de erewijn kregen aangeboden en waar notaris W.F. Wolters een feestrede uitsprak (de toenmalige burgemeester Loonen was afwezig) met aan het einde daarvan: “Ik neem mijn glas op en ik stel u voor te drinken op de gezondheid en het op het voortdurende geluk van H.M. onze geëerbiedigde Koningin en op Z.K.H. de Prins der Nederlanden evenals op H.M. de Koningin-moeder die zo welwillend hun steun aan ons feest geschonken hebben in de vorm van een drietal prachtige medailles. Leve de Koningin, Leve de Prins en Leve de Koningin-moeder. Mijne heren, hiermede wil ik sluiten met een dronk op u aller heil en voorspoed, terwijl ik hoop dat uw uitstapje naar Terheijden op de Tweede Pinksterdag van het jaar 1908 u nog lang in aangename herinnering moge blijven”.

In 1890 vestigde het gezin Wolters, het oudste kind Theo (1889) was toen al geboren, zich vanuit Helmond in Terheijden op het adres Dorp A100, thans Raadhuisstraat 26. De woning is nog steeds bekend als ‘HET HOOGHUIS’. In vroegere jaren (1800) woonde daar dokter Segers, de laatste schout en eerste burgemeester van Terheijden. Later woonden er notarissen en vele jaren nadien meerdere huisartsen met hun praktijk tot voor enkele jaren terug de huisartsenpraktijk Onder de Torens.

Opmerking: Vanuit de grote rooms-katholieke gezinnen kozen er vaak één of zelf meer van de kinderen voor een geestelijke levensstandaard. Dat was ook geen zeldzaamheid in de gemeente Terheijden waar men meerdere van deze families kende. Het gezin van Wolters was zo’n familie, met vijf van de tien kinderen met een de geestelijk levenswandel, en verder ook uit de families: De Beer, een kunstwolfabrikant in de Markstraat in Terheijden, waar de zonen Kees, Ad en Jac voor het priesterschap kozen, Van Dongen, van boerderij het Ooievaarsnest aan de Laakdijk in Terheijden, waar drie dochters voor het kloosterleven kozen. Van den Broek had drie dochters als zuster. Van Bekhoven had twee dochters als zuster. Van Gageldonk uit Wagenberg op Wagenberg had drie zonen als broeder van Saint Louis in Oudenbosch, en Van Groesen uit Wagenberg had twee dochters in het klooster.

Foto’s: Archief Vijf Heiligen Parochie, notaris Wolters als koorlid in 1908. Het Herenkoor Antonius Abt vierde het feit, dat het 50 jaar geleden een reglement kreeg. Deze foto hangt in het groot op het oksaal bij het grote orgel in het kerkgebouw van de H. Antonius Abt in Terheijden. Foto 1966 ‘HET HOOGHUIS’, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Amersfoort / Documentnummer 110.501 Bron: Archief parochie H. Antonius Abt: Het onderzoek door Pierre Cruca met daaronder ten grondslag liggende bronnen.

Beelden bij dit artikel