Withuisstraat, grensgeval of grensoverschrijdend?

De Withuisstraat vormde ooit het begin van de Wagenbergsedijk. Die dateert van omstreeks 1390 en vormde toen één geheel met de Moerdijkseweg naar Terheijden. Dat was toen de 'Zeedijck', waarin later doorbraken zijn geweest. Hierdoor zijn de diepe welen ontstaan waar de herstelde dijk omheen werd gelegd. Daarom liggen in de Molenstraat, de Moerdijkseweg en het begin van de Withuisstraat zoveel bochten.

Ongeveer bij de aansluiting van die Wagenbergsedijk met de Zeedijk naar Terheijden staat de voormalige boerderij Withuisstraat 8 op een soort terp. Daar tegenover begint de Zandkuil, die lager ligt en uitgegraven zal zijn voor het aanleggen van de Zeedijk naar Terheijden.

Ook heeft het begin van de Withuisstraat een lager niveau. Dat was goed te zien tijdens de Watersnood in 1953. Bij de evacuatie vanuit Wagenberg zijn wij in zo’n legervrachtauto naar Terheijden gebracht. Op de Moerdijkseweg en bij het Wit Huis en Buitenlust, werd met bootjes gevaren om het vee te redden. Vanuit Buitenlust zijn toen foto’s gemaakt.

Op de grote wegwijzer van de ANWB staat: 'Wagenberg 1'. Dit betekent toch dat het naar Wagenberg nog 1 kilometer gaan is? Maar meteen aan het begin van de Withuisstraat staat het bruinkleurige bord met daarop WAGENBERG. Staat dit bord wel op de juiste plaats?

Opmerkelijk is dat de postcode voor de eerste huizen van de Withuisstraat namelijk 4844 (van Terheijden) is en bij nummer 8 is dat 4845 (van Wagenberg). Dit is als volgt te verklaren. Toen Wagenberg in 1796 een eigen kerk mocht bouwen en een zelfstandige parochie werd, stonden aan het begin van de Withuisstraat nog geen huizen. De eerste woning voor de parochie Wagenberg was de boerderij op nummer 8, daar werd de parochiegrens gelegd. De later gebouwde huizen in het begin van de straat gingen dus behoren tot de parochie Terheijden. De postcode is in Nederland ingevoerd in 1977. Bij de toekenning is klaarblijkelijk uitgegaan van de kerkdorpen en daarbij is gelet op de grens van de twee parochies.

Bij Withuisstraat 4-6 hebben we tientallen jaren Bloemisterij Van Vugt gekend van de gebroeders Piet en Cor. Vader Willem heeft een eigen kantoor gehad en was incasseerder voor de waterleiding. Grootvader Peer van Vugt was melkboer en had hier een cafeeke.

Naast Terheijden en Langeweg heeft ook Wagenberg een oliemolen gekend. Die heeft gestaan in de nog bestaande schuur achter het pand Withuisstraat 8 en is gebouwd in het jaar 1800. Het was 'eene paarde Grut en Oly molen'. De Vlaamse schuur is ouder en heeft op een balk een inscriptie uit 1759 met de initialen van de toenmalige eigenaar. De oliemolen is tot het begin van de vorige eeuw in gebruik geweest. De laatste oliemolenaar was de landbouwer Wijtvliet. Hierover is meer te lezen in Vlasselt-boekje nr. 58-59: 'Onze molens' (1992). Nu is daar Sports Car Centre gevestigd.

Johan van der Made.

Beelden bij dit artikel