Woonvizier koopt bouwgrond Ganshoek en Zwaluwe-West

De oude Ganshoek in Lage Zwaluwe staat op grond die eigendom was van WSG, de woningstichting die zoals genoegzaam bekend moeizame tijden kende. Nu de nieuwbouw van zorgcentrum De Ganshoek gereed is en het oude gebouw zal worden gesloopt, is Woonvizier overgegaan tot aankoop van de grond.

Daar zullen woningen worden gerealiseerd als onderdeel van het totaalplan. Welke soort woningen en hoeveel is nog niet bekend, het project bevindt zich nog in een voorbereidingsfase.

Woonvizier heeft ook onlangs de bouwgrond in Zwaluwe-West aangekocht. Deze grond was eigendom van de Bouwcombinatie. Deze bouwcombinatie bestond uit woonstichting Goed Wonen (opgegaan in Woonvizier) en WSG.

Met de aankoop van deze grond is Woonvizier nu volledig eigenaar van de grond die bestemd is voor toekomstige woningbouwontwikkeling in het dorp Lage Zwaluwe.