Zestien woningen Brabantstraat Terheijden opgeleverd, bewoners ontvangen sleutel

Donderdagmorgen ontvingen de eerste acht nieuwe eigenaren van de woningen aan de Terheijdense Brabantstraat, de sleutel van hun nieuwe woning. De tweede groep van acht eigenaren ontving die donderdagmiddag.

Met deze oplevering is het gehele plan dat oorspronkelijk Plan Oranjeplein heette, afgerond. Een plan dat nogal wat voeten in de aarde had en zelfs leidde tot de val van het college van B & W eind 2008 (Harry Bakker).

Een woontoren, ondergrondse parkeergarage en wat dies meer zij, bleek allemaal onhaalbaar. Aangepaste plannen vonden wél bijval bij de politiek (onder wethouder Jan van Meggelen) én omwonenden.

De door Woningstichting Volksbelang Made uitgewerkte plannen resulteerden in sloop van basisschool De Zonzeel en de her/nieuwbouw daarvan, inclusief bibliotheek en 18 seniorenappartementen. In 2015 kwam de bouw gereed van 12 nieuwe 'betaalbare' koopwoningen en sinds vandaag dus ook de 16 sociale huurwoningen (starters en senioren), waarmee het project voltooid is.

Ben en Hetty van Nies prijzen zich zeer gelukkig met het afhaken van diverse gegadigden zodat zij hoewel als nummer 3 op de lijst, tóch de woning kregen waar zij hun zinnen opgezet hadden.

Samen met kleindochter Lisa én hun vijftien nieuwe buren, ontvingen ze de sleutel uit handen van Anita van Bredero van Volksbelang en konden allen hun nieuwe woning betreden.