Zin en onzin op voorlichtingsavond centrum/routeplan Terheijden

Het viel allemaal nog niet mee voor de beleidsmedewerkers om de plannen voor de inrichting van het centrum in Terheijden te presenteren. De kleur van de straatklinkers, de optische aanpassingen van fietsstroken en kruispunten, de mogelijke straatverlichting, het vernieuwen van het riool en meer van deze zaken, geloofde het publiek allemaal wel. Waar het de bewoners van met name de Molenstraat om ging, was de aanpak van het veel te snel rijden en de overlast van landbouwverkeer.

Ook vragen over de tijdsspanne en over waarom het werk in twee delen is geknipt, waren de reden dat er meer dan honderd personen naar de Cour gekomen waren gisterenavond. Jan-Willem Stoop opende de avond voortvarend en kwam later op de avond ook met een steekhoudende mededeling. Dat was dat de doorgaande route door Terheijden en Wagenberg verboden wordt voor vrachtwagens m.u.v. bestemmingsverkeer.

Minder steekhoudend waren diverse antwoorden van gemeentelijke beleidsmedewerkers en plannenmakers. Zo luidde het antwoord op vragen over te hard rijden dat het veelal bewoners zélf zijn die te hard rijden omdat zij de weg kennen. Dat antwoord werd gepareerd met de opmerking dat als de weg alleen optisch wordt versmald, hetzelfde zal gebeuren omdat ook dat dan bekend is.

Van kwaad tot erger ging het met tips om 'Rent a Cop' aan te vragen om controles uit te voeren omdat iedereen weet dat de politie veel te weinig mankracht heeft om dit consequent uit te voeren. Ook de tip om een soort kliklijn in het leven te roepen waar namen van bedrijven van te snel rijdend landbouwverkeer kunnen worden doorgegeven, is op z'n minst discutabel.

Het overleg wat Jan-Willem Stoop voert met de ZLTO en de Provincie lijkt een betere aanpak. De Provincie echter is vooralsnog niet van plan de N285 open te stellen voor landbouwverkeer. Als eigenaar van deze weg vindt de Provincie het snelheidsverschil te groot. De N285 is immers een 80km-weg. Of de Provincie deze weg wel tijdelijk openstelt voor het landbouwverkeer gedurende de uitvoering van de werkzaamheden, is ook nog de vraag. Als dit niet gebeurt wordt omrijden wel een hele uitdaging. Dat zal dan moeten via Made en langs Den Hout.

Over de uitvoering zelf werden ook vragen gesteld over de tijdsspanne. Op bijna kleuterschoolniveau luidde het antwoord dat er in principe in april wordt gestart maar dat 'indien er een verdwaalde Romein onder de grond wordt aangetroffen', het werk vanwege archeologisch belang maandenlang stilgelegd zou kunnen worden…

Alle plannen en tekeningen zoals die van het Dorpsplein in dit bericht kunt u via deze link vinden op de website van de gemeente:  https://drimmelen.nl/herinrichting-centrumroute-terheijden

Beelden bij dit artikel