Zondagavondcolumn van Jan: ‘Ambitieus recreatieplan in Terheijden’, een stip aan de horizon?

Iedere zondagavond verzorgt voormalig nieuwscorrespondent Jan van Vliet een column over actuele en lokale onderwerpen. Deze week: ‘Ambitieus recreatieplan in Terheijden’, een stip aan de horizon?

Kwam ik toch spontaan een krantenknipsel tegen uit 1978 uit het toenmalige regionale nieuwsblad De Stem. Door de tijd ingehaald was dit knipsel gepromoveerd tot een digitaal ding zoals een jee-peg-je of pee-dee-efje. Verrast werd ik echter door de kop: ‘Ambitieus recreatieplan in Terheijden’. Een plan voor de haven en Kleine Schans in Terheijden waar iedereen kon komen wandelen, vissen, spelevaren, bootjes aanleggen en noem maar op. Alles in samenhang met de schans – een berg uit zand en klei opgetrokken werk uit de tachtigjarige oorlog – waar de drooggevallen gracht moest worden uitgegraven voor de vissers, kanovaarders en meer van die goedbedoelde ideeën. Niks mis mee natuurlijk. De gemeenteraad van Terheijden ging akkoord en om te beginnen werden er wat palen de bodem van het haventje ingejast en wat vlonders aan vastgeknoopt. Ziedaar de ‘jachthaven’ van Terheijden was geboren. Goed een begin was er maar de rest? Ja een ‘heen en weer pontje’ kwam er plus een koffietentje. Dat tentje overleefde de tijd niet en ging ter ziele. Dat was het ‘Ambitieus recreatieplan in Terheijden’ en zou het blijven totdat Terheijden bij Drimmelen werd gepoot. Een redding nabij zou de lezer in al zijn enthousiasme denken, kijkende naar het geweld wat op stapel stond of kwam in de ver van Terheijden afgelegen Drimmelen-haven. Niks van dat alles. In de jaren die volgden vlogen wel de bestuurlijke bedenksels om je oren, maar een toeristische grootheid in Terheijden: ‘no way’. Telkens doken er vanuit de nieuwbakken gemeente plannen op. De creativiteit was groot, groter, grootst te noemen. Alles zou worden verheven en opgekalefaterd tot een commercieel rijkdom die zijn weerga niet zou kennen. De oude plannen werden opgefrist met nieuwe ideeën zoals een havenkantoor voor de havenmeester, een huisvesting voor de pontbazen, een horeca en andere (on)haalbare zaken. Al dat moois toog, alsof de rijkdom in zicht was, het informatiecircuit met de burgerij in, die van Terheijden natuurlijk. Dat wel gelukkig. Menig avondje werd belegd compleet met gratis koffie, ingehuurde krachten tot en met moderne en gelikte PowerPointpresentaties. Avonden waar de gemeente grootgebruiker bleek van de bekende gele plakbriefjes waar de aanwezigen hun ideeën op konden krassen. Draagvlak heet zoiets. (Een idee is om deze bij de Action kopen, is goedkoper en als we toch op de centen letten: dezelfde van een vorige keer gebruiken. Het is toch allemaal hetzelfde ge(k)leuter toch?) De destijds in de bodem geslagen houten palen waren anno nu inmiddels volledig gereïncarneerd tot een soort van bomen, wachtende op nieuwe daadkracht van het gemeentelijk hoofdbestuur. Nou die kwam er. De boomgroeisels werden vervangen door stalen palen en dat is, of was, het dan: de recreatieve trekpleister voor binnen- en buitenlands toeristisch geweld. Een jachthaven van wereldformaat aan de rivier de Mark, het ‘Ambitieus recreatieplan in Terheijden’.

Vigilat Ut Quiescant
Jan van Vliet
Reageren? info@kijkopdrimmelen.nl