Zondagavondcolumn van Jan: ‘Gaat coronageld naar de pot algemene reserve?’

Iedere zondagavond verzorgt voormalig nieuwscorrespondent Jan van Vliet een column over actuele en lokale onderwerpen. Deze week: ‘Gaat coronageld naar de pot algemene reserve?’

De penningmeester van de gemeente Drimmelen is klaar met de jaarrekening 2020 en die laat een overschot zien van bijna drie ton (282.000,– euro om precies te zijn). In BN/DeStem spreekt hij, de financiënwethouder dus, nog over een aanvankelijk tekort van vierhonderdvijftigduizend euro (450.000,–). Toch een verschil van een slordige zevenhonderdenvijftigduizend euro (750.000,–). Eerst vier en een halve ton tekort en nu een overschot van bijna drie ton. In het eigen persbericht noemt de wethouder als grootste meevaller de bijdrage uit het gemeentefonds namelijk een uitkering van de rijke rijksoverheid. “Meer dan verwacht”, aldus het persbericht. Hoeveel die bijdrage precies is, wordt niet genoemd maar zal toch ergens in de buurt van de zeven ton moeten liggen anders klopt het rekenwerk van deze wethouder niet.

Nu is algemeen bekend, dat uit de rijkskas aardig wat eurocentjes zijn geschonken aan gemeentes en dus ook aan de gemeente Drimmelen. Schenkingen bedoeld voor de extra kosten als gevolg van de coronacrisis. Ja en als je dan geld overhoudt en dat als grootste meevaller noemt, blijf ik en met mij de lezers met een onbeantwoorde vraag zitten namelijk: ‘hoeveel geld zit er nog in die coronapot?’ Maar de wethouder rept daar niet over en besluit in zijn persbericht met de opmerking, dat het grootste deel van de meevaller (die uit de coronapot?) wordt gestort in de pot ‘algemene reserve’, als de gemeenteraad het goed vindt natuurlijk. Nu komt iedere cent aan meevallers de gemeente altijd goed uit zeker in het licht van de komende toeristennota waar een slordige zes ton voor nodig is inclusief de ongewenste ‘triple-BBB’ verbinding over de slotgracht van de schans in Terheijden. Een toeristennota die voor de zoveelste keer de ambitie heeft om de gemeente Drimmelen te tillen naar een toeristisch rust- en lustoord met de bedoeling om meer bezoekers te lokken en die dan bij binnenkomst per persoon meer geld uit de zak te kloppen.

Goochelen met cijfers, heb ik daar al niet eens eerder een column aan gewijd? https://www.kijkopdrimmelen.nl/zondagavondcolumn-van-jan-is-wethouder-bakker-een-handige-cijfergoochelaar

Vigilat Ut Quiescant.
Jan van Vliet.
Reacties: info@kijkopdrimmelen.nl