Zondagavondcolumn van Jan: ‘Gaat Lijst Harry Bakker voor kernenergie?’

Iedere zondagavond verzorgt voormalig nieuwscorrespondent Jan van Vliet een column over actuele en lokale onderwerpen. Deze week: ‘Gaat Lijst Harry Bakker voor kernenergie?’

Dat mag ook wel eens gezegd worden, dat de fractie van de Lijst Harry Bakker bij monde van de fractievoorzitter de spijker op de kop slaat met de publicatie in het huis- aan huisblad, hun website en op hun Facebookpagina. In dat artikel wordt het gerommel door onze gemeente rondom de zonnevelden en windmolens uit de doeken gedaan. De genomen besluiten wel te verstaan door het college van burgemeester en wethouders onder toezicht en met instemming van een meerderheid uit de gemeenteraad. Democratisch dus als het gedachtegoed van de minderheid niet meetelt. De fractievoorzitter schrijft onder andere letterlijk in dat artikel: ‘Bij de aanname van het dossier zon op land is destijds ingezet op maximaal 150 ha in de wetenschap dat er met 8 windmolens, energiebesparing en inzet van andere schone energiebronnen zo’n 360 ha zon op land nodig zou zijn. Een flinke opgave die door voortschrijdend inzicht aanzienlijk is bijgesteld. Met 8 windmolens, 10 hectare zon op land en ongeveer 25 hectare op dak (waarvoor al mooie burgerinitiatieven zijn) gaat Drimmelen voldoen aan de doelstelling van de regionale energiestrategie 2030’. En om verder letterlijk uit dat artikel van dezelfde fractievoorzitter te citeren: ‘En met de komst van kernenergie en andere alternatieven vindt Lijst Harry Bakker dit voldoende’.

Lees ik het nou goed? Met de komst van kernenergie! En dat door de burgerpartij Lijst Harry Bakker. Laat de kompanen van Groen Drimmelen het maar niet lezen. Zullen de twee trouwe vrienden wethouders niet blij mee zijn. Mooi voortschrijdend inzicht met dat kernenergie hanteert de fractie van die Bakkerpartij anno nu met de gemeenteraadsverkiezingen voor de deur. Ben benieuwd of die partij het lef heeft om dat voortschrijdend inzicht, de komst van kernenergie dus, in hun verkiezingsprogramma gaat opnemen. En als dat zo is, heb ik alvast een mooie verkiezingsleus voor deze partij en wel: ‘Wil je kernenergie op je bord?, zorg dan dat de Lijst Harry Bakker de grootste wordt’.

Vigilat Ut Quiescant.
Jan van Vliet.
Reacties: info@kijkopdrimmelen.nl