Zondagavondcolumn van Jan: Inclusie in een manifest over toegankelijkheid is ‘klein bier’

Iedere zondagavond verzorgt voormalig nieuwscorrespondent Jan van Vliet een column over actuele en lokale onderwerpen. Deze week: Inclusie in een manifest over toegankelijkheid is ‘klein bier’.

‘Breed gedragen manifest voor inclusie is ondertekend’, kopte de gemeente Drimmelen in een persbericht. Kortweg is de strekking, dat men zich meer gaat verplaatsen in wat het betekent als de ander niet goed kan lopen, zien, horen of lezen. Een manifest (stuk papier met afspraken en handtekeningen) waarin vastgelegd de inclusie (iedereen moet mee kunnen doen). Goed nieuws dus en wat anders dan een kansloos amendement. Echter geen nieuw nieuws. Is zo’n beetje de gewoonte van onze bestuurders om zo periodiek eens in de vijf/zes jaar het al eerder oude en versleten uitgevonden wiel opnieuw op tafel te gooien. Nu weer in een samenwerking met de club WWZ-Drimmelen. Nou voor die club moest ik Google even van stal halen en yes! In 2014 was hun laatste activiteit/prestatie op het gebied van inclusie. Met een lijst met wat er zoal mankeert in onze gemeente en wie wat er mee doet en wanneer. Nou met het gros was niks mee gedaan. Dan begint men toch gewoon weer opnieuw zoals gewend met een nieuw motto: ‘Niets over ons, zonder ons’ en om verder uit het persbericht te citeren:

‘Het gemakkelijker leesbaar maken van gemeentelijke informatie en het betrekken van WWZ-Drimmelen bij plannen. Het manifest en meer informatie over dit onderwerp is te vinden op: www.drimmelen.nl/inclusie-iedereen-doet-mee ’.

Mooi gezegd maar of het artikel alleen al makkelijk leesbaar is, is andere koek. Weer wordt verwezen naar een webding en dat heeft altijd een sfeer van ‘zoek het maar uit’. Verplaatst het zich nu dus in de ander die bijvoorbeeld slecht kan lezen? Om maar te zwijgen over de toegang tot de digitale overheid. Beste gemeentebestuurders: hier wordt een grote groep mensen achtergesteld en buitengesloten. Iedere inwoner, ongeacht leeftijd, afkomst of beperking, moet toch kunnen deelnemen aan de samenleving? Iets wat al sinds 2009 op de agenda staat van uwer en onze gemeente en heeft inmiddels drie coalities versleten. Gewoon ‘ouwe meuk’. Leuk voor de bühne en voor de foto, maar verder ‘klein bier’.

Vigilat Ut Quiescant.
Jan van Vliet.
Reacties: info@kijkopdrimmelen.nl