Afval scheiden loont minder in 2019, vastrecht ruim 60% verhoogd!

Nergens lazen wij gemeentelijke info over het afschaffen van het gratis ophalen van het GFT afval. Zelfs na een tip die we op de redactie ontvingen waarna we die checkten op de gemeentelijke website, lazen we alleen bij 'Meest gestelde vragen' onderstaande tekst:

Het legen van uw GFT container is voortaan gratis want GFT afval is een grondstof die we kunnen hergebruiken. Door het gratis te maken is het voor u aantrekkelijker om GFT afval te scheiden van het restafval.

Pas na verder speuren vonden we de afvaltarieven 2019 die u hieronder leest.Speurwerk waarbij de meest opzienbarende verhoging die van het vastrecht bleek. Die verhoging is namelijk meer dan 60%!

Tarieventabel afvalstoffenheffing 2019

  2018  –   2019

Vastrechttarief

 90,12                          145,55

Per perceel bij verzamelcontainers

 68,28                          110,34

Per lediging gft-containerinhoud 25 liter

   0,00                          0,60

Per lediging gft-containerinhoud 140 liter

   0,00                           2,60

Per lediging restafval containerinhoud 40 liter

   2,44                           2,10

Per lediging restafval containerinhoud 240 liter

  11,70                          10,00 

Per aanbieding toegangspas bij ondergrondse afvalcontainer

   2,44                            2,10

Huis-aan-huis-inzameling

  2018   –   2019

Grof tuinafval (per aanvraag)

 40,00                            45,00

Grof huishoudelijk afval (per aanvraag)

 15,00                            17,50

Grof huishoudelijk afval (per 0,5 m3)

 25,00                            30,00

Milieustraat

 2018    –    2019

Bouw- en sloopafval (per 10 kg)

   2,10                              2,15

Grof huishoudelijk afval (per 10 kg)

   2,10                               2,15

Schoon puin (per 10 kg)

   0,45                               0,50