Beroep ongegrond, aanleg bushaltes Terheijden gestart

In ons archief gravend kwamen we op onze redactie terecht in februari 2017. Toen was er een hoorzitting op het gemeentehuis waarin voorstanders van de twee bushaltes in Terheijden, wethouder Jan-Willem Stoop vroegen de zaak te heroverwegen.

Stoop moest gedwongen van de aanleg afzien omdat er én bezwaren waren, én er procedurefouten door de gemeente waren gemaakt. De afloop van de zitting behelsde kortweg dat indien de twee lopende bezwaren zouden worden ingetrokken, er zou worden bekeken of de procedure opnieuw zou kunnen worden opgestart.

Als redactie van KijkopDrimmelen hebben we niet de intentie om voor- of tegenstanders gelijk te geven laat staan een eigen mening te publiceren, maar één ding weten we zeker; alle kosten van hoorzittingen, beroepszaken, procedures, ambtelijke en overige uren, zijn ongetwijfeld hoger dan de kosten voor de aanleg van de bushaltes zelf.

Hoe dan ook, het einde is in zicht, de haltes zullen naar schatting over twee weken gereed zijn. Beide haltes worden aangepast aan de huidige eisen waarbij ook de toegankelijkheid voor mindervaliden wordt gerealiseerd. De werkzaamheden bestaan uit het aanbrengen van haltehavens, zodat de bus niet meer op de weg hoeft te staan.

Daarnaast worden de haltes voorzien van het nodige meubilair zoals een bushokje, bankjes en afvalbakken. De fietspaden komen aan de achterkant van de bushalte te liggen. Er komen tijdelijke haltes, zodat iedereen tijdens de werkzaamheden gebruik kan blijven maken van de bus.

(Met dank aan Jan van Vliet voor de foto)