Koninklijke onderscheiding voor Engbert Tienkamp uit Hooge Zwaluwe

Zojuist heeft Engbert Tienkamp uit Hooge Zwaluwe een Koninklijke onderscheiding ontvangen. Na de vergadering van het Wmo-platform mocht Engbert op het gemeentehuis in Made de onderscheiding uit handen van burgemeester Gert de Kok ontvangen, uiteraard op veilige afstand. Engbert is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau, vanwege o.a. zijn vrijwilligerswerk bij de Stichting Welzijn & Ondersteuning Drimmelen, de Protestantse Gemeente Hooge Zwaluwe en het Wmo-platform Drimmelen. Bij laatstgenoemde organisatie was Engbert voorzitter, tot hij afscheid nam van deze functie in maart 2020. Engbert droeg de voorzittershamer vanmorgen over aan Johan Broos, die tot voorheen secretaris was bij het Wmo-platform.

De heer Engbert Tienkamp
Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Activiteiten:

1975 – heden Vrijwilliger bij de Protestantse Gemeente Hooge Zwaluwe. Betrokkene fungeert als organist. Daarnaast was hij lid van het actiecomité en verricht hij technische werkzaamheden

1994 – heden Vrijwilliger bij en bestuurslid (1994-2004) van het Prins Bernard Cultuurfonds, afdeling Brabant. Betrokkene fungeert als adviseur

2005 – heden Voorzitter van de Stichting Wonen, Welzijn en Maatschappelijke Zorg Drimmelen

2006 – maart 2020 Voorzitter van het Wmo-Platform Drimmelen. Het platform geeft vorm aan de gemeentelijke uitvoering van de participatie binnen het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Betrokkene vormde het platform, selecteert mede nieuwe leden en onderhoudt het contact met het gemeentebestuur, de ambtenaren en de inwoners. Daarnaast fungeert hij als redactielid voor de externe communicatie en spreekt hij op opinie-avonden. Hij is het aanspreekpunt voor het Platform Sociale Zekerheid bij het regionaal overleg

2009 – 2017 Secretaris van de Vereniging Brabantse Orgelfederatie (120 leden). Betrokkene wierf vrijwilligers en donateurs. Hij onderhield het contact met andere orgelorganisaties, bisdommen en provincie

2011 – heden Vrijwilliger bij Stichting Welzijn & Ondersteuning Drimmelen. Betrokkene zet zich in voor de dementievriendelijkheid, de toegankelijkheid en de sociale kaart


De redactie van KijkopDrimmelen feliciteert Engbert van harte met het ontvangen van deze mooie onderscheiding!

Beelden bij dit artikel