Persbericht Lijst Harry Bakker n.a.v. fractiebreuk

Naar aanleiding van het bericht dat Femke Selders en Ankie van Wezel zich afsplitsen van de Lijst Harry Bakker, brengt de partij een reactie naar buiten:

Na goed onderling overleg met de fractie van de Lijst Harry Bakker en na intern beraad met alle fractieleden hebben Femke Selders en Ankie van Wezel besloten een eigen koers te gaan varen. Femke en Ankie zullen onder eigen naam en met behoud van hun zetel in de gemeenteraad van Drimmelen verder gaan. Femke was 6 jaar raadslid voor de Lijst HB en Ankie was 2 jaar bij de partij actief. Wij danken hen voor de fijne en open collegiale samenwerking en waarderen wat zij voor de gemeente hebben bereikt (realisatie van de voedselbank en inzet voor SVT). Wij hebben begrip voor de verschillen van inzicht (die inherent zijn aan het politiek bedrijf) die de aanleiding vormden voor de afsplitsing. Van een gebrek aan wederzijds vertrouwen of issues op persoonlijk vlak was (gelukkig) geen sprake. Lijst HB betreurt het verlies van deze 2 harde werkers voor onze partij, maar wij wensen Femke en Ankie het beste en hebben er vertrouwen in dat de goede en welwillende onderlinge contacten zullen worden gecontinueerd.