Rechter haalt streep door vergunning Zonnepark de Bergen in Terheijden

Voor de belanghebbenden in het Traais Energie Collectief (TEC) was het schrikken naar aanleiding van de inhoud van de ‘Nieuwsflits’ van het TEC. De rechtbank van Breda veegde namelijk de omgevingsvergunning voor de aanleg van een zonnepark compleet van tafel. De aanleg van het zo gewenste zonnepark aan de Bergen in Terheijden, gaat (voorlopig) niet door.

Dat is niet de eerste tegenslag die het TEC te verwerken kreeg. Eerder moesten de initiatiefnemers van een molenpark, waarvan één molen voor het TEC nabij Zonzeel, ook al gas terug nemen. Ook hier voldeden de aanvraag en de daaraan gekoppelde vergunningen niet aan de eisen, althans volgens de Raad van State. Nu was het de rechtbank die gehakt maakte van de vergunning voor het zonnepark. De vergunning zou niet zijn afgegeven met inachtneming van de voorwaarden als bedoeld in het bestemmingsplan buitengebied. Een kwestie waartegen een zonnepark-aanbieder uit Limburg bezwaar tegen had gemaakt bij de rechtbank. Hangt er nu een fiasco boven het TEC? Naar eigen zeggen in de ‘Nieuwsflits’ (nog) niet. Zij gaan de uitspraak bestuderen met juristen en overleggen met de gemeente. Echter, op 31 augustus 2020 verscheen er een krantenartikel waarin initiatiefnemer Pim de Ridder een situatie schetste over een zonneparklocatie buiten de gemeente Drimmelen. ‘Dat is wel een doemscenario; het verhaal van TEC wordt dan wel heel mager’, aldus De Ridder.

Of dit scenario werkelijkheid wordt is de vraag. Financiële gevolgen zijn dan niet uit te sluiten. Immers de gemeente Drimmelen heeft het warmtenetwerk in de straten van Terheijden al in laten graven en die rekening zal betaald moeten worden. Of dat zomaar kan uit de subsidie van 3,5 miljoen euro die de gemeente van het rijk heeft ontvangen is ook nog maar zeer de vraag. Gebruikelijk is dat aan dergelijke subsidies voorwaarden worden gesteld. Mislukt het TEC-verhaal, dan zal die 3,5 miljoen euro terug moeten naar het rijk en de gemeente als opdrachtgever draait op voor de kosten van aanleg van een (ongebruikt) warmtenetwerk. Bij een dergelijk fiasco is er nog een andere vraag namelijk; of het TEC de eerder gekregen 400.000,– euro aan subsidie moet terug betalen aan de gemeente.

Kortom, er dreigt een financieel debacle. Om maar nog niet de spreken over de strop die boven de hoofden hangt van de geldverstrekkers in de vorm van obligaties, feitelijk leningen. Vijf- tot zeshonderd duizend euro’s heeft het TEC langs die weg opgehaald met een rentepercentage van zeven procent in het vooruitzicht, uit te betalen per september volgend jaar alsook een kwart van de lening. Echter zoals de kaarten nu op tafel liggen, zijn er voorlopig geen inkomsten te verwachten en zal uitbetalen van rente en aflossingen een knelpunt blijken.