Vaartocht Erfgoedvereniging Zwaluwe in teken van themaboekje, 600 jaar St. Elisabethsvloed en Historische atlas van de Biesbosch

Op zaterdag 20 november organiseerde Erfgoedvereniging Heerlijkheid Hooge en Lage Zwaluwe een vaartocht door Nationaal Park De Biesbosch. Tijdens deze tocht werd onder andere het eerste exemplaar van het themaboekje van dit jaar, ‘Zwaluwse Bedrijven’, overhandigd aan Stichting Heldens-De Laat, die de uitgave van het boekje financieel ondersteund heeft.

De vaartocht stond al ruime tijd op de agenda en met strikte inachtneming van de coronamaatregelen heeft deze afgelopen zaterdag plaatsgevonden. Speciale genodigden waren Dick Heil en Mariette van Straten namens Stichting Heldens-De Laat, burgemeester Gert de Kok en wethouder Lieke Schuitmaker namens het College van B&W van Drimmelen en Wim van Wijk, samensteller van de atlas ‘Historische atlas van de Biesbosch’. Laatstgenoemde overhandigde een exemplaar van de atlas aan het college, welke door de wethouder in ontvangst werd genomen. De burgemeester mocht tevens een exemplaar van het themaboekje ‘Zwaluwse Bedrijven’ ontvangen.


Tijdens de vaartocht konden de 132 genodigden tevens kijken en luisteren naar een lezing/presentatie gegeven door archivaris van de erfgoedvereniging, Rien van der Veeke. Vorig jaar september werden een aantal verenigingen uit de gemeente Drimmelen uitgenodigd om aandacht te besteden aan het thema 600 jaar St. Elisabethsvloed, welke tevens door de gemeente financieel ondersteund zou worden. Erfgoedvereniging Heerlijkheid Hooge en Lage Zwaluwe is één van de verenigingen die hier gehoor aan heeft gegeven. Er is een werkgroep gevormd waarin onder andere Piet Meeuwsen een grote inbreng heeft gehad. De presentatie ‘600 jaar St. Elisabethsvloed’ vertelt het verhaal over de vloed die plaatsvond in de nacht van 18 op 19 november 1421 en waarvan is gebleken dat deze één van de ergste overstromingen is die ons land ooit gekend heeft. Door de St. Elisabethsvloed is het ontstaan van de Biesbosch ingeleid. De Historische atlas van de Biesbosch vormde de basis voor de presentatie, aangevuld met beelden en foto’s van hoe het gebied zich heeft ontwikkeld.

In het themaboekje De Bùrt nummer 107, Bedrijven Hooge en Lage Zwaluwe, worden de bedrijven in Zwaluwe vanaf vroeger tot heden beschreven. Velen hadden te maken met de Biesbosch, anderen met landbouw zoals de smeden. Ook werd veel vlas verwerkt. Dan waren er de nodige timmerlieden. Vele bedrijven zijn verdwenen toen in de jaren ’60 saneringsregelingen werden ingevoerd. Wel zijn er meer overgebleven dan wel gevestigd dan de in Burt 103 beschreven Winkels en Cafés. Alle leden van de erfgoedvereniging hebben het boekje inmiddels ontvangen, niet-leden en geïnteresseerden kunnen een exemplaar bestellen, zolang de voorraad strekt, via de website, www.erfgoedzwaluwe.nl/bestellen of via Leen ten Haaf, administratie@erfgoedzwaluwe.nl.

*Foto’s gemaakt door Fotografie Anneke Moerenhout.
Foto 1: Voorzitter Bernard Teeuwen presenteert de boekjes.
Foto 2: Aan Dick Heil en de burgemeester wordt een boekje overhandigd.
Foto 3: Wethouder Lieke Schuitmaker neemt namens het college de Atlas in ontvangst van de samensteller Wim van Wijk.
Foto 4: De gezellige sfeer van de deelnemers was duidelijk zichtbaar, op de achtergrond onze archivaris en presentator van de lezing Rien van der Veeke.

Beelden bij dit artikel