Wagenberg: Wie Postweg en Scheermakershof zegt, zegt familie ‘De Post’- Van Gils en familie Scheermakers.

De naam Postweg werd in 1953 bedacht en is afgeleid van het Wagenbergse postkantoor dat stond aan het begin ervan op Dorpsstraat 47. Van 1928 tot 1958 verzorgde de familie Van Gils daar het postverkeer en aanvankelijk ook de telefoondienst met een 'hand-telefoon-centrale'. Zie hierover het Vlasseltboekje 50: 'Rond 100 jaar telefoon'. (1990).

De Postweg is een van de aller oudste straten en ligt op een heel oude zandheuvel. Deze zandhoogte lag tegen een andere zandhoogte: de Voshil, die aansloot op de Helkant. Omstreeks het jaar 1390 zijn die zandbergen omgevormd tot een hoge dijk als bescherming tegen overstromingen. Aldus ontstond de Wagenbergse Dijk.

De Postweg ligt hoger dan de Dorpsstraat, heeft hoogteverschillen en is geen rechte weg. Dat rechte stuk van de Dorpsstraat was oorspronkelijk één geheel met de Onderdijk en de Parallelweg. De Postweg is dus een restant van die oude dijk.

Bij huisnummer 13 lag vroeger een aflopend pad naar de Vogelstraat. En waar de boerderij nr. 15 stond, is in 2012 de zijstraat Scheermakershof gekomen. Daar tegenover staat een schuurtje dat ooit een brandweerhuisje was met daarin een kleine brandspuit. Het is in 1949 herbouwd en als zodanig gebruikt tot 1953.

Deze nieuwe zijstraat in de Postweg op Wagenberg verwijst naar een bijzondere Wagenbergse familie. Vier generaties Scheermakers hebben op Wagenberg gewoond. De volkse benaming was Schèèr. In 1826 was klompenmaker Willem Scheermakers (1798-1849) vanuit Made naar Wagenberg verhuisd. Hij bracht een verklaring mee, ondertekend door burgemeester H. du Bois van Made, dat hij zich 'voor zoo ver ons bekend is, als een goed en braaf ingezetene betaamd, heeft gedragen'. Deze verklaring is in het Terheijdense gemeentearchief bewaard gebleven.

Zoon Toon (1832-1903) begon een winkel en werd in 1877 koster van de Gummaruskerk. Diens zoon Willem (1861-1941) volgde zijn vader op als koster tot 1937. Deze functie hebben ze samen dus gedurende 60 jaar vervuld. En Toon Scheermakers (1895-1960) werd priester en leraar aan het seminarie Ypelaar in Ginneken (Breda).

Hij heeft nog veel andere functies vervuld en tijdens de oorlogsjaren heeft hij een aantal Joodse vrouwen helpen onderduiken. Deze gevaarlijke en moedige daad heeft hem, hoewel pas na zijn dood, een hoge Joodse onderscheiding opgeleverd. Als waardering ontving hij postuum een eremedaille van de 'Rechten van de Mens'. En tevens is voor hem een boom geplant aan de 'Laan der Rechtvaardigen' in Jeruzalem. Over deze familie heeft pastoor Rombouts in 1994 een uitgebreid Vlasseltboekje geschreven (nr. 68).

De familie Scheermakers heeft gewoond in de Postweg in het pand nr. 23-25 en had daar een kruidenierswinkel. De laatste winkelierster was dochter Naantje Scheermakers (1896-1965). Zij deed de winkel samen met Nelie van Schendel. In 1945 adverteerden zij in de kerstuitgave van het blad Vooruit van de Wagenbergse Kajotters. Na hen dreef Piet de Leeuw de winkel.

Johan van der Made.

Beelden bij dit artikel