Ervaring en vernieuwing: SAMEN Drimmelen presenteert kieslijst met lijsttrekkersduo

Ingestuurd persbericht.
De kieslijst van politieke partij SAMEN Drimmelen is klaar en ‘des ’s SAMENs’ samengesteld. Met leden uit alle kernen en ook uit iedere kern leden op de kieslijst, wist SAMEN Drimmelen sinds de oprichting anderhalf jaar geleden, uit te groeien tot een volwaardige politieke partij.

Met tieners, twintigers, dertigers, veertigers, vijftigers, zestigers en zeventigers op de kieslijst, een geweldige prestatie. Met de bovenste kandidaten: Femke, Ankie en Corina bezit SAMEN veel ervaring, met Johan, Kees, Regina en Danny veel vernieuwing. Door te kiezen voor het lijsttrekkersduo Femke en Johan, komt ervaring en vernieuwing sámen in SAMEN. De volgorde van de kieslijst is samengesteld op advies van een Raad der Wijzen. Een tweemansraad van ervaren senioren en beiden géén lid van de partij. Dit om alle schijn van belangen weg te nemen en integriteit te waarborgen.

Een onafhankelijke Raad der Wijzen en een lijsttrekkersduo, nog nooit vertoond in – en uniek voor – de gemeente Drimmelen. SAMEN als woord én manier van politiek voeren is eveneens uniek. Waar iedere partij beweert te luisteren naar inwoners, is dat in de praktijk ver te zoeken. SAMEN wil en zal als een denkbeeldige trechter politiek bedrijven. Inwoners leveren input, in de trechter bepalen we sámen een standpunt, aan het eind van de trechter is dát het gene wat onze raadsleden in de Raad zullen uitdragen. Zo bedrijf je politiek, zo maken we Drimmelen mooier. Sámen.

 1. Femke Selders (Made)
 2. Johan van der Vlist (Lage Zwaluwe)
 3. Kees van Meel (Made)
 4. Regina Visseren (Lage Zwaluwe)
 5. Ankie van Wezel (Terheijden)
 6. Danny Visseren (Lage Zwaluwe)
 7. Corina Tak (Fijnaart) beoogd wethouderskandidaat
 8. Anja Damen (Wagenberg)
 9. Ado Schellekens (Terheijden)
 10. Evie van Bragt (Made)
 11. Annette Bolleboom (Drimmelen)
 12. Bianca van Geloof (Zevenbergschen Hoek)
 13. Richard van der Kleijn (Hooge Zwaluwe)
 14. Els van Meel (Made)
 15. Hanneke Manders (Made)
 16. Anton Tak (Fijnaart)
 17. Luitgarde van Meel (Made)
 18. Jan van Vliet (Terheijden)
 19. Cor Selders (Made)

Onze speerpunten:

 • SAMEN is echt sámen (jij bepaalt het hè? Niet wij)
 • Dierenwelzijn (beleid invoeren, daarna wat we erin opnemen, welzijn van dieren voorop)
 • Maatwerk per kern (één aanspreekpunt per kern, dorpsraden in ere herstellen)
 • Jeugd (nadruk op alcohol & drugspreventie. Belonen beter dan straffen, mét jeugd praten)
 • Ouderen (nadruk op zorg, wonen & welzijn op vernieuwende manier samen mét ouderen)
 • Inkoopbeleid en gemeenschappelijke dienstverlening (waar mogelijk alleen lokaal)
 • Wonen, werk en verkeer (snelheid écht en anders aanpakken, ontsluiting vóór bouwplannen)
 • Sociaal maatschappelijk (betaalbaar is een loze kreet, ook minima/kwetsbaren tellen mee)
 • Duurzaamheid & energie (niet zelf het wiel uitvinden, dorpsinitiatieven ondersteunen)

Voor meer informatie én ons complete verkiezingsprogramma kijk je op www.samendrimmelen.nl. Daar vind je ook een écht gesproken versie, dus géén blikkerige computerversie, van het verkiezingsprogramma. Over uniek gesproken, ben jij dat ook? Stem dan 16 maart op SAMEN Drimmelen. Lijst 7!

Namens het bestuur van SAMEN Drimmelen;
Els van Meel, secretariaat

Contact algemeen: samendrimmelen@gmail.com
Contact bestuur: bestuursamendrimmelen@gmail.com
Website: www.samendrimmelen.nl

Beelden bij dit artikel