Parkeer- en verkeerstoename grootste zorg van omwonenden bij nieuwbouwplannen Stuifhoek

Gisterenavond vond de eerste voorlichtingsavond plaats over de nieuwbouwplannen van basisschool De Stuifhoek in Made. Omwonenden die uitgenodigd waren, werden vooral verrast door het forse aantal woningen die in het voorstelplan blijken te zijn opgenomen. Portefeuillehouder Vissers gaf aan dat woningen in het plan meenemen de wens van de raad is, wat de vraag opriep van een bewoner in hoeverre dit een wens is, of gewoon al besloten. Vissers gaf aan eerlijk te willen zijn en zei dat de kans dat het plan uitgevoerd wordt inclusief woningen, heel groot is.

Tegelijkertijd gaf hij aan dat de input van omwonenden meegenomen zal worden en dat in principe alles bespreekbaar is, zélfs een nieuw schoolcomplex zónder woningen. In het nieuwe schoolcomplex wordt De Stuifhoek omgevormd tot een IKC, een Integraal Kind Centrum, met mogelijkheden voor opvang, zorg en educatie van kinderen van nul tot dertien jaar. De ontwerpen die zich in een schetsfase bevinden en gemaakt zijn door een stedenbouwkundige, werden gepresenteerd in twee varianten. Variant één is een nieuw gebouw op de plaats van het huidige maar heeft niet de voorkeur omdat dit inhoudt dat er gewerkt moet worden met tijdelijke lokalen en voorzieningen. Variant twee behelst een nieuw in het gebied richting Van Gilslaan verschoven gebouw, waarbij het schoolplein tussen het IKC en het gebouw van de judo komt. In beide varianten is woningbouw voorzien en in de voorkeursvariant twee gaat dat over 16 a 18 woningen in totaal, verdeeld over drie blokken aan een aan te leggen woonstraatje tussen de Norbartstraat en de Romboutstraat én een blok naast het judogebouw.

Daarnaast kunnen er door bouwen in meer lagen, bovenop het nieuwe gebouw ook extra woningen worden gebouwd. Onbespreekbaar volgens de meeste omwonenden. Zij noemen het nu al een chaos in hun buurt. Hoewel het aantal kinderen op het IKC misschien niet direct zal toenemen, kan het aantal verkeersbewegingen wel toenemen door integrale voorzieningen zoals bijvoorbeeld logopedie. De extra woningen behoeven uiteraard parkeerruimte en zorgen net als de naastgelegen tandartspraktijk, voor nog meer verkeersbewegingen. In november komen de plannen voor het nieuwe IKC aan de orde in de gemeenteraad. Bij groen licht volgen aanbesteding, extra voorlichtingsavonden, vergunningen, bestemmingsplannen en zou afronding van de bouw in het meest gunstige scenario in 2024/2025 kunnen zijn.

Beelden bij dit artikel