Steluta: Geschiedenis van een bijzonder Terheijdens koor deel 4: De Jubileumjaren

We schrijven september 1970. Het eerste jubileumjaar dient zich aan. Een koperen oftewel een twaalf en half jarig bestaan van de Gemengde Zangvereniging Steluta met een heus zelf georganiseerd zangconcours. Maar liefst twaalf koren – samen goed voor 388 zangers en zangeressen – deden mee aan het door koor Steluta georganiseerd concours op 3 oktober 1970 in De Gouden Leeuw van Terheijden. Een hele organisatie. Een aantal koorleden van destijds en nu nog lid, wisten zich dit concours nog goed te herinneren: ‘We hebben een keer een groot concours georganiseerd in de Gouden Leeuw. Dat was zoveel werk, dat we dat nooit meer gedaan hebben.’ Het dagblad De Stem schreef in 1970 onder andere: ‘Zangvereniging Steluta had een op zeer hoog peil staande culturele middag en avond in Terheijden verzorgd’.

Twaalf en een half jaar verder, in 1983, was het weer feest in Terheijden en wel een concert uitgevoerd door de jarige zangvereniging ter gelegenheid van het 25-jarig jubileum van de Gemengde Zangvereniging Steluta. 1997 Het 40-jarig jubileumjaar van Steluta met een programma in de R.K. kerk Antonius Abt te Terheijden waaraan Terheijdense koren deelnamen: het Jeugdkoor De Traaise Flierefluitertjes, Cantorij van de Protestantse Gemeente Terheijden, het R.K. Herenkoor St Antonius Abt, het Ouderenkoor Con Amore, de barbershopgroep De Sox en het R.K. Dameskoor Terheijden.

2002 Tijdens het 45-jarig jubileum werd door de zangvereniging een zomeravondconcert gegeven op 27 mei 2002 in het Witte Kerkje van Terheijden. Eerder had het koor een feestavond voor en door de leden georganiseerd waarbij voordrachtjes, sketches en verhalen werden gepresenteerd. Verder was er ruimte voor het overbekende drankje en hapje en om het feest compleet te maken: muziek! waarop menig lid een dansje waagde.

2007 Een halve eeuw zangvereniging Steluta. Tijd voor een concert en wel op zaterdag 5 mei 2007 in het Witte Kerkje in Terheijden. Samen met het gemengd koor St. Marcoen uit Dorst. BN/DeStem berichtte daarover dat Steluta met het verstrijken der jaren vooral een gezelligheidskoor is geworden. Terugloop van het aantal leden en wisselingen van dirigenten lagen daaraan ten grondslag. Aan concoursen werd niet meer deelgenomen en het koor beperkte zich tot optredens in zorgcentra en andere gelegenheidsoptreden.

Wordt vervolgd, Jan van Vliet.

Beelden bij dit artikel