Stichting Focus On Education en Wilde Ganzen tegen corona in Congo

Stichting Focus On Education uit Terheijden zet zich, samen met de landelijke organisatie Wilde Ganzen, in tegen corona in Congo. Enige weken geleden kreeg de stichting van hun Congolese partner Flory, waarmee ze samenwerken in het schoolproject ‘Farm of Hope’ in Kiliba, het dringende verzoek om hulp te bieden aan de plaatselijke bevolking bij de bestrijding van het coronavirus.

Er is een nijpend tekort aan beschermingsmiddelen, testmateriaal en noodzakelijke aanpassingen in de door de Terheijdense stichting gefinancierde gezondheidskliniek naast de school in Kiliba. Tevens moeten de gezondheidsmedewerkers opgeleid worden, zodat zij de lokale bevolking kunnen adviseren bij het voorkomen van nieuwe besmettingen door het virus.

De landelijke goede doelen organisatie Wilde Ganzen is bereid om, i.p.v. 50%, een premie van 100% toe te kennen aan de door Focus on Education ingezamelde gelden ten behoeve van dit coronaproject. Uw hulp is hierbij hard nodig. Wilt u, samen met de stichting uit Terheijden en Wilde Ganzen, de bevolking in Congo helpen om deze moeilijke periode te overleven? Stort dan een donatie naar wens op het rekeningnummer NL73 RABO 0126 7619 30, ten name van Stichting Focus On Education, onder vermelding van ‘Corona Project Congo’.

Beelden bij dit artikel