Zondagavondcolumn van Jan: Als je niet te laat wilt zijn, moet je op tijd vertrekken

Iedere zondagavond verzorgt voormalig nieuwscorrespondent Jan van Vliet een column over actuele en lokale onderwerpen. Deze week zijn visie over de vorige week aangenomen structuurvisie.

Er is een nieuwe structuurvisie wonen geboren. Vers aangenomen door de gemeenteraad van Drimmelen. Unaniem, dat wel natuurlijk. Halleluja! Er was er al eentje, maar die was te klein geworden. Te klein voor de woningbouwambities die men wil najagen. Te klein om de achterstanden in te lopen. Zo zijn er de afgelopen jaren tweehonderd woningen gebouwd in Made en slechts 23 in Terheijden om enkele cijfers te noemen volgens een publicatie van de Lijst Harry Bakker in hun ‘huisje, boompje, beestje’ verhaal. Verder schijnt het aantal inwoners in Terheijden zelfs te zijn afgenomen en een verdere krimp wordt verwacht en dat tegenover een groei over de afgelopen negen jaar van achthonderd in Made. Maar ja als er niet gebouwd wordt, zoekt men elders onderdak. Dat dan wel. Logisch toch. En volgens een lezer mijner columns: ‘Terheijden ligt altijd dwars als het over Made gaat.’ Klinkt als: ‘Alles is voor Bassie’, maar daar gaat het verder niet over. Gelukkig kijkt het gemeentebestuur verder dan de neus lang is. Er zijn immers meer dorpen. En ging men op strooptocht langs alle dorpen en bracht alle naar hun mening open plekken in beeld en legde deze vast in laten we maar zeggen een concept. Niks mis mee tot dusver totdat het de openbaarheid rook zoals het hoort. En dreigde de nog niet geboren versie al op voorhand te sneuvelen door een tegenspartelende raad die niet naar de pijpen van de portefeuillehouder wilde dansen en bijna honderd tegenstribbelende zienswijzen. Ieder voor zich, vaak samen en de fracties met een eigen achterban om het simpel samen te vatten. Kortom een stevige spaak in het wiel van de plannen. Kreukels in het concept dus en de portefeuillehouder kon aan de slag om deze glad te strijken, de zienswijzen te pareren en de raad tevreden te stellen. Ga er maar aan staan. Dat wordt praten tot je een ons weegt en als een verbinder aan het werk dus. Dat werd werken naar de fracties in de geest van: ‘Als je ja zegt, krijg je dit’, en zo meer. Wisseltrucs en om in nette politieke termen te blijven: ‘compromissen sluiten’. En met zoveel water bij de wijn kon de gemeenteraad geen nee meer zeggen. Nu is een dergelijke visie geen dichtgetimmerd plan. Alles moet nog in beleid worden vertaald, gronden moeten worden verworven, projectontwikkelaars aantrekken, bestemmingsplannen smeden en ga maar een tijdje door. Lekker toch. Insiders weten, dat vanaf de geboorte van een bouwidee het zomaar een jaar of tien kan duren voordat iets werkelijkheid wordt. Lekker tempo. Geduld dus. En de zienswijzen? Die komen later weer aan de beurt alsook de verkiezingen. Dan begint het circus weer opnieuw en dreigt dit alles als het een beetje tegenzit te stranden in de blijheid van de bekende dooie mus, een dooie huismus.

Vigilat Ut Quiescant
Jan van Vliet.
Reacties: info@kijkopdrimmelen.nl

Naschrift redactie met dank aan nijverheid van Jan over een publicatie onlangs van de Lijst Harry Bakker over het aantal van 23 woningen dat in de afgelopen jaren in Terheijden zou zijn gebouwd:

2011 F-veld 10 sociale woningbouw huur, 20 koop starters en 4 duur koop
2012 18x 55-plus appartementen huur Oranjeplein
2015 16 stuks waarvan 10 starters en zes senioren Brabantstraat / Markkant
2016 16 stuks starters koop Brabantstraat. Dat maakt 84 in totaal vanaf 2011 dus.