Verlanglijstje gemeente in vervulling door bijdrage regio verkeersveiligheidspot

De gemeente Drimmelen ontvangt bijna 390.000 euro aan subsidies voor verkeermaatregelen en verkeersveiligheid. Het geld komt uit een projectenpot van de regio West-Brabant en de Provincie. Het geld komt ten goede aan de verbetering van de verkeersdoorstroom en de verkeersveiligheid in de gemeente. 'Met deze maatregelen maken de West-Brabantse gemeenten en de provincie zich samen sterk voor verkeersveiligheid', aldus wethouder Jan-Willem Stoop (verkeer).

Minder ongelukken


Wethouder Stoop: 'Ik ben blij met de bijna 4 ton voor de verkeersveiligheid in onze gemeente. Er is hard gewerkt door onze medewerkers aan de voorbereiding. De projecten liggen verspreid over zowel de dorpen als het buitengebied.' De subsidies komen uit een groter pakket voor West-Brabantse gemeenten. Stoop: 'Met dit geld nemen we fysieke maatregelen om het aantal ongelukken op de Brabantse wegen te verkleinen. Zoals bijvoorbeeld snelheidsremmende maatregelen, verbreden van de weg en het aanleggen van goede en veilige fiets-voorzieningen. Daarnaast hebben we ook een potje voor voorlichting.' Een van die voorlichtingsprojecten is de actie Ik Val OP, gericht op fietsers om beter verlicht de straat op te gaan.

Projecten

Het gaat om de volgende projecten, met daarachter de hoogte van het subsidiebedrag:

• Het aanleggen van een fietsstraat op de Lageweg op het gedeelte tussen het Molenpad en de Ruitersvaartseweg in Terheijden. € 35.000

• Het realiseren van een veilige en comfortabele fietsverbinding op het verlengde Beverpad tussen de kernen Drimmelen en Lage Zwaluwe. €84.500

• Het aanbrengen van de snelheidsremmende maatregelen binnen het project Reconstructie Prinses Margrietstraat en Julianastraat in Hooge Zwaluwe. € 19.000

• Het aanbrengen van de snelheidsremmende maatregelen op de Boerenhoekstraat binnen het Project reconstructie Boerenhoekstraat / Burgemeester van Campenhoutstraat in Made. € 14.375

• Het verbreden van de Wilgenweg voor groot verkeer ten behoeve van het bedrijventerrein aan de Moerseweg in de gemeente Drimmelen. €80.500

• Het verbreden van de Hamseweg voor het landbouwverkeer in de gemeente Drimmelen (al voltooid). € 112.700

• Mensgerichte maatregelen (vooral verkeerseducatie, voorlichting). € 41.000