Vijf eeuwen Vogelweg – nu Vogelstraat – in Wagenberg.

De Vogelstraat. Bij de vaststelling van deze straatnaam eind 1953 is een oude naam in ere hersteld. Nog in de 19e eeuw werd deze straat de 'Vogelweg' genoemd. Deze naam staat al vermeld op een globaal getekende landkaart van 1530. Op de meer nauwkeurige kaart uit 1560 is de straat goed herkenbaar. Tot in de vorige eeuw gebruikte men hier ook de naam 'Thijsscheweg'.

Het straatnaambordje vermeldt dus Vogelstraat en betekent: straat naar de Vogel. Het gebied 'De Vogel' ligt aan het einde van de straat aan de overkant van de provinciale weg. De volksnaam was 'Het Veugeltje'. In het verleden liepen er meerdere polderwegen en ook voetpaden De Vogel in. Een bekende was tot aan de ruilverkaveling de eeuwenoude Lange Reeweg tegenover Vogelstraat 35: 'Hoeve Ree Zicht'.

De Vogelstraat begint aan de Dorpsstraat en dat was vroeger de Wagenbergsedijk. Aan de westkant van de Vogelstraat ligt het gebied Zuidveeren en aan de andere kant het Spieken. De Zuidveeren werd vroeger 'Zoutveeren' genoemd en voorbij het Spieken in de richting Hooge Zwaluwe ligt de Zoutendijk. Daar zal in de late middeleeuwen ongetwijfeld zout uit turf zijn gehaald, want nadat het noordwesten van onze provincie na de St. Elisabethsvloed van 1421 ongeveer een halve eeuw dagelijks werd overspoeld met zeewater, was er kennelijk voldoende zout in het veen achtergebleven om te exploiteren. De zoute turf werd eerst verbrand. Daarna werd de zoute as schoongespoeld en wat overbleef was zout: een handelswaar in die tijd.

Precies door dit stuk van Wagenberg, dat ooit in het buitendijkse zout-gebied lag, loopt dus al zeker gedurende vijf eeuwen de Vogelweg en vanaf 1953 dus de Vogelstraat. De eerste boerderij stond begin 18e eeuw al op het adres nr. 21. Tijdens de Watersnood in 1953 was de Vogelstraat weer overstroomd. Met man en macht werd het vee van de boerderijen gehaald.

Het achterste gedeelte van deze straat werd in het verleden 'De Zeug' genoemd. Polderwerkers en boerenknechten, die lopend naar en van hun werk gingen, liepen hier 'door de Zeug' en kwamen langs een boerenherbergje, ter plaatse van nr. 31. Daar hebben ook enkele arbeidershuisjes gestaan.

Het laatste stukje van de Vogelstraat is nu een parallelweg naast de in 1961 nieuwe aangelegde Provinciale Weg naar Zevenbergen. In het wegdek is dit jaartal te zien.

Johan van der Made.

Beelden bij dit artikel