Waardevolle bomenkaartavond Hooge Zwaluwe met link naar Marktstraatbomen Made

Een waardevolle bomenkaartavond heeft niets van doen met een kaartspel. De waardevolle bomenkaart wordt momenteel door de gemeente aangelegd om zo per kern in kaart te brengen welke bomen extra moeten worden beschermd en moeten worden behoed voor kap. In de kaart worden zowel gemeentelijke als particuliere bomen opgenomen.

Als eerste werd de avond in de kern Hooge Zwaluwe georganiseerd. Gisterenavond waren zo'n 50 personen aanwezig in ontmoetingscentrum De Zonzeel waar eerst uitleg werd gegeven over de waardevolle bomenkaart. Het tweede deel van de avond werd verzorgd door Ton Stokwielder van Storix Boombeheer én tevens directeur van stichting Wereldboom.

Stokwielder presenteerde in beeld en woord alles over bijzondere bomen en over het belang van bomen in het algemeen. Gedreven vertelde hij over zijn liefde voor bomen en in antwoord op een vraag uit de zaal werd dat extra onderstreept. De vraag luidde namelijk of de boom naast de muur van het kerkhofje op Oud-Drimmelen moet worden gekapt óf de boom met zijn groei laten doorgaan waardoor de oude muur dreigt in te storten. Stokwielder vertelde dat er een (politieke)keuze zal moeten worden gemaakt van óf de muur met archeologische waarde behouden door de boom te kappen, óf de boom behouden. Zijn voorkeur zou uitgaan naar het behouden van de boom vertelde hij.

Verder gaf hij ook uitleg over zwakke bomen. Volgens hem vallen soms grote takken of zelfs hele delen van een kruin van een boom naar beneden maar zo'n boom kan prima een doorstart maken. De natuur zijn gang laten gaan was dan ook zijn parool omdat bomen van 'slechts' 130 jaar, prima in staat zijn een tweede of zelfs derde leven te beginnen.

Daarop bevroeg onze redactie hem over de bomen in de Marktstraat in Made die op de nominatie staan om te worden gekapt. Een ietwat ongemakkelijke vraag voor de directeur van stichting Wereldboom met zijn grote liefde voor bomen én tegelijkertijd voor de boomtaxateur van Storix Boombeheer die zélf de bomen in de Marktstraat in opdracht van de gemeente onderzocht. Volgens Stokwielder zou kap van bomen in Made noodzakelijk zijn om andere bomen meer ruimte te geven om door te groeien. Een opmerkelijk antwoord want de leilinden waarover het gaat, groeien al meer dan honderd jaar gelukkig sámen in de Marktstraat…

Vanavond staat de kap van de bomen op de agenda van de raadsvergadering. Of de leden van de raad nog van gedachten zullen veranderen, kunt u live volgen in de raadszaal vanaf 19.30 uur of via de livestream op de website van de gemeente.

Beelden bij dit artikel